Meandry

Řeka Morava v zimě

Úsek řeky Moravy blízko strážnice láká vodáky. Sjízdnost řeky Moravy je od jara do podzimu.  V zimě už meandry řeky Moravy tolik navštěvované nejsou, spíše vůbec a přitom, když zamrzne, dá se zde zažít spoustu dobrodružství.

Unikát v Evropě

Zamrzlé povodí řeky Moravy patří k jedné z posledních říčních divočin.  Spolu s ptačí rezervací tady najdeme Osypané břehy, přírodní památkovou oblast. Osypané břehy nabízí říční meandry, které se rok co rok mění.  Každý rok jsou zákruty řeky více zakroucené a vyčnívající oblázky z písku vymezují pláže ve tvaru půlměsíce. Tím nejcennějším a hotovým unikátem je řeka dotýkající se vátých písku. Písky vytváří nádherné až dvacetimetrové stěny. K formování řeky přispívá nejen mráz, ale i vítr. Tito dva činitelé tak dokážou vytvořit krásnou krajinu přezdívanou Moravská Sahara.

Historie meandrů

První meandry pramene řeky Moravy vznikly už v době ledové. Důkazem jsou pozůstatky sedimentace v močálech, které uvidíte cestou podél řeky směrem k Rohatci. Písečné výběžky na okrajích vám ukážou, kudy meandry procházely před více než deseti tisíci lety. Za tolik let vítr navál tolik písku, že uvázl tok řeky a vytvořila se písečná přehrada. Přehrada existovala několik stovek let, než řeka opět prorazila. I dnes zvlášť pokud je tuhá zima, vypadá řeka jako z doby ledové nebo se budete u jejích břehů cítit jako na Arktidě.

Pouze stopy zvířat

Jelikož sem moc lidí nezavítá, objevíte zde pouze stopy srn, vodních ptáků nebo dokonce bobrů. Výskyt bobrů poznáte podle okousaných větviček a několika nahlodaných stromů. Dalším důkazem jsou vytvořené díry u břehu, kde bobři přebývají. A když budete mít štěstí, můžete takového bobra plovoucího pod vodní hladinu, vidět i osobně.  Na zamrzlé řece je možné také zahlédnout kormorány hledající si volnou hladinu. Větší úspěch však budete mít se shledáním s kachními hejny, které zde mají celé ptačí ostrovy okolo břehů.

Studentka logopedie se zájmem nejen o řeč, ale i o cestování, čtení knih a další. Snad texty nikoho neurazí a budou se líbit.