Setenil de las Bodegas: Španělské město vetknuté do skály

V daleké španělské Andalusii v provincii Cádiz leží podél úzké říční soutěsky městečko, které je neobyčejně zajímavé svým vzhledem a architekturou. Jmenuje se Setenil de las Bodegas, jež má římské a maurské kořeny. Pokud byste se někdy nacházeli v okolí Málagy nebo přímo v ní, tak do zmíněného města je to už jen asi 95 kilometrů. Určitě stojí za to se sem vypravit.

Historie Setenil de las Bodegas

V místě, kde nyní stojí městečko Setenil, pravděpodobně žili lidé už před 25 tisíci lety. Důkazy o tomto osídlení však zmizely společně s tím, jak byla oblast kolonizována – nejprve Římany, později Maury. Po nich již památky nějaké zůstaly. Nad městem se tyčí hrad ze 12. století, jenž jen dokladem přítomnosti Maurů v tomto kraji. Křesťané ale na něm nenechali kámen na kameni a důkladně si ho zrekonstruovali k obrazu svému.

Nejstarší dům ve městečku Setenil stojí ve čtvrti San Benito a pochází ze 16. století. Kromě pevnosti nad městem lze zde z historických památek navštívit kostel Panny Marie Vtělení z počátku 16. století, jehož část byla postavena v pozdně gotickém slohu. Kromě něho jsou ve městě ještě čtyři kaple – největší a nejdůležitější je Ermita de San Benito a nejstarší je Ermita de San Sebastián. Neméně zajímavé jsou i některé zdejší mosty.

Setenil de las Bodegas. Foto: Pixabay

Sedmkrát nic

Název města Setenil odkazuje na latinské rčení „septem nihil“ neboli sedmkrát nic. Během nadvlády muslimů se totiž křesťané opakovaně pokoušeli město dobýt, ale stále se jim to nevedlo. Úspěchu dosáhli teprve v roce 1484, a to na sedmý pokus o dobytí. Druhá část názvu „bodegas“ neboli sklepy poukazuje na vinařskou tradici a velmi chutné víno, které se v tomto kraji vyrábí.

Bydlení ve skále

Když se budete městečkem Setenil procházet, tak možná vám až husí kůže na těle naskočí. Některé domy vypadají tak, jako by na ně spadl kámen. Ve skutečnosti využili dřívější stavitelé úzké soutěsky k tomu, aby zde vybudovali domky k bydlení, jejichž střechu tvoří právě skála, jež chránila obyvatele před útoky nepřátel.

Výhodou tohoto řešení také je, že nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Skála zároveň v létě omezuje vstup tepla do místností, ale také světla. Některé místnosti jsou proto v domech bez oken. Kromě toho na skalních střechách jsou vybudovány zahrady a háje s olivovníky.

Zdroj: https://www.andalucia.org/en/setenil-de-las-bodegas; https://en.wikipedia.org/wiki/Setenil_de_las_Bodegas

Setenil de las Bodegas. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.