Spytihněv se pyšní jménem po přemyslovském knížeti. Turistům nabídne přístaviště na Baťově kanále i cenné archeologické nálezy

Když jedete z Otrokovic směrem na Uherské Hradiště, projíždíte také obcí Spytihněv. Na první pohled vypadá podobně jako jiné vesnice na střední Moravě a málokoho by napadlo, jak dlouhou historii má za sebou. Ostatně již její název odkazuje k prvním Přemyslovcům. Co zajímavého v ní můžete vidět?

Historie obce Spytihněv

Největšího významu dosáhla obec Spytihněv v době prvních Přemyslovců. Její založení má na svědomí kníže Břetislav I., jenž na Moravě vládl přibližně od roku 1029 nejprve jako údělný kníže z vůle svého otce, knížete Oldřicha. Matkou Bořivoje I. byla Božena. Jméno obec dostala po Břetislavově synovi Spytihněvovi II. První ověřená písemná zpráva o obci pochází z roku 1141.

Spytihněv – hradiště. Foto autor: Palickap; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spytihn%C4%9Bv,_hradi%C5%A1t%C4%9B.jpg

Mezi nejvýznamnější zdejší nálezy patří zbytky spytihněvského hradiště v oblasti levého břehu Moravy (Ščěpy-Hradištěk). Do dnešních dnů se tu dochoval 160 metrů dlouhý a 3 metry vysoký val, vyztužený konstrukcí z roštů a propáleného slínu. Tento způsob odkazuje na stavební práce z období Velké Moravy. Kromě něho tu během archeologického výzkumu byly objeveny základy tří kostelů, přičemž nejstarší z nich stával uvnitř hradiště. Lokalita je pro svůj význam chráněná jako kulturní památka.

Přístaviště Spytihněv

Obec Spytihněv leží na Baťově kanále, jehož výstavba proběhla v letech 1934 až 1938. Trasa dlouhá 51,8 kilometry tehdy začínala v Otrokovicích a končila u Rohatce. Kanál využívala firma Baťa pro svou továrnu. V současnosti je Baťův kanál využíván pro rekreační lodní dopravu. Přístaviště Na Rejdě ve Spytihněvi je jeho součástí. Je tu půjčovna laminátových člunů a kánoí, sedmi obytných hausbótů a výletní lodě Morava (kapacita 60 osob) s vyhlídkovou i krytou palubou a Kordulka (kapacita 11 osob).

Cyklostezka až z Jeseníků

Spytihněvem prochází dálková cyklotrasa Moravská stezka, jež vede podél řeky Moravy z Jeseníků, přes Litovelské Pomoraví a podél Baťova kanálu na jižní Moravu. Jedná o trasu s celkovou délkou 307 metrů, s převýšením 727 metry a s lehkou obtížností vhodnou i pro úplné začátečníky.

Zdroj: https://www.spytihnev.cz/obec-spytihnev/historie-spytihnevi/; https://www.svetoutdooru.cz/hory/moravska-stezka-z-jeseniku-az-na-jizni-moravu/;https://www.batacanal.cz/plavba/hamboot.html; 

Přístaviště Na Rejdě ve Spytihněvi. Náhledové foto autor: Palickap; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spytihn%C4%9Bv,_p%C5%99%C3%ADstavi%C5%A1t%C4%9B_(2).jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.