Světlá nad Sázavou: Projděte se světelským podzemím z 15. století nebo si na zámku zahrajte únikovou hru

Máte rádi městskou turistiku po historických pamětihodnostech? Jeďte se tedy podívat do Světlé nad Sázavou. Toto město na Havlíčkobrodsku je dost zajímavé a s klidem tu strávíte celý den a ještě vám bude nějaký čas chybět, abyste si vše dokonale prohlédli.

Zámek Světlá nad Sázavou

Asi největším lákadlem ve Světlé nad Sázavou je zámek, který tu stojí již od dob středověku. Tenkrát ovšem byl gotickou tvrzí s příkopy, zatímco v současné době nese na sobě prvky renesance, baroka, empíru a novorenesance. Víte, že v letech 1949 až 2011 v zámku sídlila střední zemědělská škola, takže jste se do jeho interiéru podívat jen tak nemohli? V roce 2013 došlo ke změně jeho majitele, který se postaral o rekonstrukci historické památky a o její zpřístupnění veřejnosti. V současné době je možné si prohlédnout prvorepublikové pokoje, expozici historického evropského skla, expozici historických hodin, obrazů a soch, muzeum Světelska, Dětské království. S prohlídkou ale budete muset počkat až na hlavní sezónu, která začíná v červnu 2022.

Kromě tradičních prohlídkových okruhů zámek Světlá nad Sázavou nabízí dětem ve věku 10 až 18 let možnost si zahrát dvě únikové hry na téma starořeckých bájí (Minotaurův labyrint a Zlaté rouno). Zúčastnit se jí ale mohou i rodiče či prarodiče s mladšími dětmi. Při úniku ze zamčeného pokoje zažijí zábavu i chvíle napětí.

Středověké podzemí

Neméně zajímavá je návštěva světelského středověkého podzemí, které najdete kousek od kostela svatého Václava na náměstí. Jedná se o spleť podzemních chodeb o délce asi 200 metrů. Je možné, vznikly jako sklepy nebo jako průzkumné štoly, písemné prameny o tomto zarytě mlčí. Chodby se využívaly do konce 19. století, pak upadly v zapomnění. Až na přelomu tisíciletí se parta nadšenců rozhodla chodby vyčistit a zpřístupnit návštěvníkům, aby se mohli pokochat stavbou, jejíž původ je nejspíš v 15. století. Do chodeb se docela pohodlně vejdete, případně se někde přikrčíte – jejich šířka je od 160 do 240 cm a výška od 170 do 210 cm.

Michalův statek v Pohledi. Foto: Wikimedia Commons.org / Autor: Bílávrána/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michal%C5%AFv_statek_Pohle%C4%8F.jpg

Michalův statek v Pohledi

Ve vzdálenosti čtyř kilometrů od Světlé nad Sázavou leží obec Pohleď, jež si do dnešních dnů zachovala typický vesnický ráz. Pokud se vám líbí lidové stavby, přijdete si zde na své. Štítově orientován do návsi tu totiž stojí tzv. Michalův statek, což je zemědělská usedlost, nyní tedy skanzen, jenž představuje vesnický život v letech 1648 až 1848. Rod Michalů vlastnil usedlost od roku 1591 do roku 2000. Nyní je statek v majetku obce Pohleď, která v něm zřídila muzeum přístupné veřejnosti. Otevírací doba je od dubna do října.

Zdroj: Wikipedie.org, Mapy.cz, zameksvetla.cz

Náhledové foto: Wikimedia Commons.org / Autor: JAn Dudík / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sv%C4%9Btl%C3%A1_nad_S%C3%A1zavou_-_Z%C3%A1mek.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.