Nejlepší letošní patenty a objevy českých vědců – kdo kraluje vodám inovací

O zlatých českých ručičkách toho již bylo řečeno mnoho. My vám však dnes dokážeme, že ani v době koronavirové nespí. Naopak. Dokazuje to i ocenění Česká hlava, udělované za nejlepší patenty a objevy českých vědců v letošním roce.

Nejspíš nepřekvapí, že jeden z významných objevů se týká také zdraví. Mimochodem vhodné projekty vybrala z desítek nominací odborná porota složená z předních českých vědců.

Fibrilace síní jako nosné téma

Za výzkum prevence cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní dostal cenu Lorem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Prof. MUDr. Pavel Osmančík, PhD. z Kardiocentra FNKV a 3. LF UK. Osmančík dokázal vymyslet, zorganizovat a po dobu několika let koordinovat spolupráci 10 špičkových českých a moravských kardiocenter a ke studii přizval i jednoho špičkového amerického kardiologa.

Foto: ČTK

Prof. Osmančík k tomu uvádí: „Jsem rád zejména za to, že jsme byli schopni se jednotně domluvit, zorganizovat a zrealizovat multicentrickou akademickou studii. Dokumentuje to možnost dobré spolupráce a provedení klinicky významné studie i v menší zemi v dnešní spíše individualisticky zaměřené době.“

Na co vlastně objev ukazuje

Studie zkoumala novou metodu, která by měla účinně předcházet riziku mozkové mrtvice u nemocných s poruchou srdečního rytmu – tzv. fibrilací síní. V současné době se řeší především léky. Tyto léky však u části pacientů mohou způsobovat krvácení jako komplikaci léčby. Proto pro nemocné s velkým rizikem krvácení byla vyvinuta metoda katetrizačního uzávěru ouška levé síně.

A v čem spočívá? Celý princip je opravdu geniální. Ze žíly v třísle se do ouška zavede tzv. okludér, který vstup do něj „ucpe“ a krevní sraženina nemá kde vzniknout. A jaké má tento postup výhody? Pacienti po tomto zákroku nemusejí trvale užívat silné protisrážlivé léky a riziko krvácení je tak u nich výrazně sníženo.

Náhledové foto: Pixabay

Zdroj: Ocenění Česká hlava za nejlepší patenty a objevy českých vědců | Protext – PR služby ČTK

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.