Pohádková země

kostel Pičín

Obec Pičín na Příbramsku zve do Kuchyňky i Pohádkové země

Ač při vyslovení názvu této obce někteří možná vyprsknou smíchy a představí si ledacos, ve skutečnosti jeho původ poukazuje na rybníky nebo…