Svitavy

svitavy

Muzeum esperanta ve Svitavách a další zajímavosti

Ze Svitav si jako první vybavíte nejspíše náměstí s vysokou historickou i estetickou hodnotou. Směle soupeří s obdobným pokladem v nedaleké Litomyšli….

dav

Svitavy, nejen rodiště Oskara Schindlera

Svitavy jsou asi sedmnácti tisícové město v oblasti Českomoravského pomezí nedaleko Litomyšle. Pro všechny turisty, kteří se jej rozhodnou navštívit, nabízí…