Vyšehradský hřbitov

olšany2

Hřbitovní turistika a pražský genius loci

Staré hřbitovy mají své osobité kouzlo. A i když asi hned tak nebudou patřit mezi „tradiční“ turistické památky, přesto je řada turistů…