Tajemná fakta o Karlově mostě: Obsahoval i víno

Karlův most 1

Je-li Praha cenným pláštěm, který pokrývá břehy vltavské vodní cesty, je Karlův most cennou sponou, jež tento slavný plášť spojuje. Možná jsou i vznosnější mosty. Mnohé jsou starší, ale žádný není tak krásný. Legenda praví, že stavitelé do malty přimíchali vejce, aby most více uzemnili. Dnes už víme, že to není pravdivé.

Každopádně chemický rozbor ukázal, že maltu zalévali mlékem a vínem! Řada tvarůžků a syrečků do něj skutečně spadly, ale pravděpodobně omylem. Kdo ví, možná se vykutálely zpod ruky samotného esa Petra Parléře, stavitele svatovítské katedrály, když spravoval stavbu mostu.

O datu rozhodli astrologové

Počátky stavby jsou zahaleny tajemstvím. Základní kámen byl položen v roce 1357, ale kronikáři si v přesném datu protiřečí. Nejpravděpodobnější je datum 9. července 1357, 5 hodin a 31 minut. Pokud seřadíte rok, den, měsíc, hodiny a minuty, získáte uspořádání lichých čísel od jedné do devíti a zpět: 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Právě v této době došlo ke konjunkci Slunce se Saturnem, což hovořilo pro opravdu příznivou vizionářskou konstelaci. Navíc se Slunce nacházelo v ascendentu znamení Lva, heraldického symbolu Českého království.

Karlův most 2
Foto: Pixabay

A panovník Karel IV, který nechal most postavit, bral na nabádání astrologů ohled. Není skutečně jisté, zda most načrtl mistr Parléř. Určitě se s ním v rámci vývoje počítalo, ale možná byl primárním stavitelem pražský kameník a měšťan Otto. V každém případě víme, že se jedná o druhý nejstarší dochovaný most v rámci České republiky. Ještě před sto lety překonával most v Písku jihočeskou řeku Otavu. V té době spojoval pražské břehy primární kamenný Juditin most, který však rozdrtila přívalová vlna.

Most spojuje Staré Město a Malou Stranu, je 516 m dlouhý a 9,5 m široký. Skládá se ze 16 oblouků. Po celé délce je třikrát zalomený a okrajově zakřivený proti proudu.

Má tři věže

  •       Staroměstskou věž
  •       Větší a menší Malostranskou věž
Karlův most 3
Foto: Pixabay

Samotný most stojí na mlýnských kamenech, které jsou ještě podepřeny rošty z dubových pilotů. Přístaviště byla zahloubena 2,5 m pod dno řeky. Staroměstská mostecká věž je proslulá svou dramatickou výzdobou – hlavami dvanácti popravených českých mistrů, průkopníků stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618-1620. Byly napíchnuty na lisovacích tyčích v drátěné proutěné košili, aby je pražští jedinci zespodu dobře vidět – jako výstraha poddaným a posměch poraženým…

Zdroje info: kudyznudy.cz, icesty.cz

Náhledové foto: Pixabay