Zámek Štáblovice nedaleko Opavy nabízí víkendové kostýmované prohlídky interiéru

Asi dvanáct kilometrů od Opavy leží obec Štáblovice, jejíž historie se začala psát asi ve 14. století, ze kterého pocházejí první písemné zmínky o ní. Obec je přístupná pro cyklisty po cyklostezce Radegast Opava. Kdo by se chtěl trochu projít, sveze se sem i vlakem. Ale železniční stanice Štáblovický mlýn je vzdálená asi tři a půl kilometru od obce, do níž je nutné se pak vydat pěšky po modré značce. Od července 2021 je v obci zpřístupněn zámek Štáblovice, který aktuálně nabízí vánoční víkendové prohlídky svých interiérů.

Zámek Štáblovice a jeho historie

V centru stejnojmenné obce, nedaleko obecního úřadu a kostela svatého Vavřince stojí zdejší dominanta. Je jím zámek s více než pětisetletou historií. Je obklopen zámeckým parkem a v západní části také francouzskou zahradou. Na místě dnešního zámku stála původně gotická tvrz, jež dodnes tvoří jeho základ. V minulosti byla obehnána vodním příkopem a hrazením. Ta byla později přestavěna do pozdně renesanční podoby. Z této doby se zachoval ve východním průčelí zámku renesanční portál. Bohužel k vidění ale není, protože je zazděný.

V době třicetileté války tvrz zpustla, ale dočkala se opravy. Ve 18. století byla rozšířena o dvě krátká kolmá křídla v barokním stylu. Tvrz dostala podobu barokní venkovské vily se zahradou. V 19. století prošel zámek už jen menšími úpravami a přilehlý park byl upraven do anglické podoby.

Během druhé světové války byl zámek poškozen, po ní pak zkonfiskován a začal sloužit obci jako restaurace, moštárna či klub SSM. Dost se na jeho vzhledu negativně podepsala absence jakékoliv větší péče a vandalové. V 90. letech minulého století se dostal do soukromého vlastnictví, čímž se započala jeho rekonstrukce do podoby z přelomu 19. a 20. století. V červenci 2021 byl zámek opět otevřen veřejnosti.

Vánoce. Foto: Pixabay

Vánoční kostýmované prohlídky zámku Štáblovice

Zámek Štáblovice je běžně otevřen v hlavní sezónu, která začíná v dubnu a končí v říjnu. K dispozici je návštěvníkům jeden prohlídkový okruh, který zahrnuje nejreprezentativnější prostory zámku. Vstupné stojí dospělého 190 korun, seniory a mládež do 26 let 170 korun. Děti do 6 let mají vstup zdarma.

V prosinci se o víkendech konají vánoční kostýmované prohlídky, a to v sobotu a v neděli mezi 12:00 a 19:00 hodinou, během nichž mohou návštěvníci vidět prostory zámku svátečně vyzdobené. Na konci prohlídky pak čeká sladká odměna.

Zdroj: https://www.stablovice.cz/informace-pro-navstevniky/; https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1blovice

Zámek Štáblovice. Náhledové foto autor: Kamil Vašinka; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_-_%C5%A0t%C3%A1blovice,.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.