Tajemné pohřebiště Sutton Hoo – ráj pro archeology, ovšem s nejasným původem

Tajemné pohřebiště Sutton Hoo – ráj pro archeology, ovšem s nejasným původem. Místo zvané Sutton Hoo je archeologickým nalezištěm nacházejícím se ve východní Anglii, konkrétně poblíž obce Woodbridge v hrabství Suffolk. Toto místo je skutečně pozoruhodné a získalo na významu díky objevům provedeným v roce 1939, na počátku druhé světové války.

Archeologové zde objevili pohřebiště obsahující pozůstatky, vojenské vybavení a cennosti, což poskytlo důležité informace o anglosaské kultuře a historii. Jedním z nejvýznamnějších objevů byla pohřební loď, která byla zasypan áa skrytá pod půdou po mnoho let.

Naleziště z doby staré Anglie

Sutton Hoo poskytuje cenné poznatky o období anglosaského království v 7. století a o životě a pohřebních obyčejích té doby. Tato lokalita byla značně ovlivněna vpády Vikingů a později Normanů do Anglie.

Díky těmto archeologickým nálezům mohli vědci získat detailní pohled na minulost a kulturu tohoto regionu. Sutton Hoo je nyní otevřené veřejnosti a slouží jako význačné muzeum, kde můžete zhlédnout artefakty a dozvědět se více o tomto fascinujícím historickém nalezišti.

Záhada lodi ze Sutton Hoo

Jedním z nejvýznamnějších nálezů ze Sutton Hoo byla loď, která byla pohřbena ve městečku Sutton Hoo, a to společně s bohatými pohřebními předměty, což naznačuje vysoký společenský status osoby, která byla pohřbena.

Otázka, zda posádka této lodi byla křesťanská nebo pohanská, zůstává předmětem debaty mezi historiky. Některé artefakty nesou křesťanské motivy, což naznačuje možnost, že alespoň někteří z lidí na lodi mohli být křesťany. Nicméně, existence pohanských prvků a možnost, že některé předměty byly ukradené, tuto otázku komplikuje.

V období 5. a 6. století, kdy byl tento pohřeb proveden, byly na území Anglie časté bojové nájezdy a změny kultury. Bylo možné, že někteří z členů posádky byli novými křesťany, kteří se nedávno obrátili na křesťanství, nebo že se jednalo o kombinaci křesťanských a pohanských vlivů.

 

Zdroj: https://www.stoplusjednicka.cz/nefalsovana-archeologicka-zahada-kdo-je-pohrbeny-na-sutton-hoo, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sutton_Hoo

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.