Tisíciletý Oldřichův dub|Genium loci-skutečný pravěký Menhir

Oldřichův dub Peruc

Mezi jeden z nejznámějších památných stromů patří i prastarý Oldřichův dub. Roste pěknou řádku let v obci Peruc, jež se nachází v okrese Louny. Stáří stromu je odhadováno na tisíc let. Dorostl do výšky 31 metrů a po obvodu měří téměř 800 centimetrů. Kromě toho jeho výjimečnost dokládá i zápis do seznamu nejvýznamnějších stromů UNESCO. V blízkosti památného stromu je i možnost parkování. Pro připomenutí je vhodné zmínit, že na druhém břehu stával kdysi i Boženin dub, avšak ten bohužel nepřežil.

Koneckonců i slavný Oldřichův dub již měl několikrát namále, když musel překonat dokonce dva požáry. Z neznámých důvodů vandalové vypálili dutinu stromu a zdálo se, že dub nepřežije. Nicméně byli povoláni odborníci, kteří průběžně monitorují jeho stav. Navíc byla přijata dostatečná preventivní opatření, jež zabraňují zhoršení stavu. Věřme, že tu s námi tento pamětník starých časů ještě spoustu let pobude…

Knížecí srdce zahořelo láskou ke krásné Boženě

Boženina studánka
Foto: Taťana Veselá, Boženina studánka

Jen díky péči odborníků může být památný strom stále svědkem pověsti, kterou zmiňuje Dalimilova kronika. A to, že v blízkém okolí, konkrétně u Boženiny studánky, se setkal Oldřich se sličnou Boženou. Český kníže Oldřich se vracel z lovu, když spatřil krásnou Boženu, perouc prádlo. Zahořel k ní láskou a pojal ji za manželku. Nic na tom, že byl ženatý a Božena vdaná. Tehdy mohl mít muž více žen.

Není pochyb, že nejen Oldřichův dub, ale i Boženina studánka jsou připomínkou slavné legendy, kterou si rádi turisté připomínají. Boženina kamenná studánka je příjemné místo, které je kryto novogotickým altánkem.

K romantickému setkání půvabné selky Boženy a českého knížete Oldřicha mělo dojít po roce 1000 n. l. Ze svazku se narodil syn, kníže Břetislav.

menhir
Foto: Taťana Veselá, menhir u Klobuk

Nejvyšší menhir v Česku

Nepochybně dalším turistickým lákadlem je pravěký menhir, o kterém odborníci tvrdí, že je s největší pravděpodobností skutečně původní! Kousek za hranicemi lounského okresu u Klobuk stojí přímo v poli náš nejvyšší menhir. Řadí se mezi nejvyšší původní neopracované menhiry. Jeho výjimečnost je dána tím, že není uměle vytvořený. Měří 3,5 metru a váha je odhadována až na pět tun. Mimochodem, traduje se, že pastýř tak dlouho čekal na své ovečky, až zkameněl. Odtud pochází i jeho název, Kamenný pastýř.

Náhledové foto: Taťana Veselá, Oldřichův dub

Zdroj: e-region.cz, hrady.cz

favicon

V Čechách je krásně, tak proč někdy nevyrazit za hranice všedních dnů...?