Územní řízení pro dálnici D5510 u Bzence se zastavilo

Dálnice Chorvatsko

Trasa dálnice přes známou ptačí oblast aktuálně stále nedisponuje žádným jasným řešením. Stavební úřad v Bzenci dne 11. srpna 2021 na žádost Ředitelství silnic a dálnice ČR jednal. Zastavil územní řízení pro zmiňovanou dálnici D5510 Bzenec – Bzenec Přívoz délky 3,2 km. Investor od roku 2008 nedokázal vypracovat řešení pro danou ptačí oblast, jež by zajistilo ochranu ptáků, již zde žijí.

Očekávaný postup

Situace se vyvinula v podstatě tak, že územní řízení pro navazující část dálnice D5511 Bzenec-Přívoz – Rohatec délky 10,8 km ani nezačalo. Hnutí Děti Země tento postup očekávalo.

„Zastavení územního řízení bylo logické, ale mělo k němu dojít již před deseti lety, kdy bylo řízení již potřetí přerušené. Nicméně máme aspoň další důkaz, že vliv spolků na délce povolování dálnic je malý, v tomto případě spíše žádný. Děti Země totiž během více než třinácti let žádné vyjádření neposlaly,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle které by úřady neměly správní řízení přerušovat až dvanáctkrát, jako se to stalo v Bzenci.

Pokračování bylo nerozumné

Patrik hovořil o tom, že během procesu EIA v roce 2006 bylo jasné, že se pokračovat v plánování dálnice D55 přes Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví nebude. Jde především o ochranu:

  • čápa bílého,
  • motáka pochopa,
  • strakapouda jižního,
  • strakapouda prostředního a
  • hlavně lelka lesního se skřivanem.

Čáp

Foto: Pixabay

Doporučení jiné trasy vzniklo

Přesně tak, Děti Země, Česká společnost ornitologická a další spolky, a dokonce nezávislí odborníci v dané době doporučovali vést dálnici D55 po levém břehu řeky Moravy a ptačí oblasti se tak vyhnout.Technická záležitost byla řešena studií v dubnu 2007. Ta nabídla hned dvě podoby dálnice.

„Pokud stát místo jednoduchých změn územních plánů s dálnicí mimo ptačí oblast trvá na riskantní trase, pak je logické, že mu bude dlouhé roky trvat, než vyřeší především zraňování a úhyn chráněných druhů ptáků, hluk, světelný a tepelný smog a zábor biotopů kolem čtyřiceti hektarů a jejich fragmentaci. Navrhnout reálná zmírňující opatření, včetně kompenzací za ztrátu biotopů, je totiž odborně a časově náročné,“ připomíná Patrik.

Děti Země Patrik také upozorňují, že úsek dálnice D5510 Bzenec – Bzenec Přívoz délky 3,2 km má mít na ochranu ptáků v ptačí oblasti oboustranné galerie délky asi 2 km a úsek D5511 Bzenec-Přívoz – Rohatec délky 10,8 km rovněž oboustranné galerie, ale délky až kolem 9,5 km.

Oba úseky již obdržely stanovisko EIA sice v červnu 2006 a v srpnu 2010 s výstavbou zahloubených tunelů, avšak stanovisko EIA z roku 2010 již není platné.

„Územní řízení pro kratší úsek u Bzence bylo sice zastaveno, ale tento úsek po deseti letech úsilí získal aspoň obě výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Úsek k Rohatci ovšem nemá žádné rozhodnutí,“ uzavírá Patrik.

Zdroj info: http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2730096

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Cestování mě baví. V mnohých lokalitách jsem už byl a rád se s vámi podělím o své zážitky.