V Českém Krumlově se i v zimě můžete podívat do Hradního muzea a na zámeckou věž

Pod hřebenem Blanského lesa se rozprostírá malebné město Český Krumlov, které každoročně láká k návštěvě turisty nejen od nás, ale prakticky z celého světa. Pyšní se zachovalým historickým centrem, zvaným Vnitřní město, a Latránem, kde bývá v letní sezónu hlava na hlavě. Návštěvníci si zde prohlížejí unikátní renesanční architekturu. Největším lákadlem je ovšem hrad a zámek Český Krumlov, který je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším zámeckým komplexem u nás. Jeho interiéry jsou nyní zavřené, ale do Hradního muzea se můžete podívat. Dokonce i na věž.

Město na nivě

Jméno Český Krumlov pochází pravděpodobně ze staroněmeckého výrazu Crumbenowe, což mělo značit město na křivé louce nebo nivě. Gotický hrad tu byl založený v polovině 13. století pány z Krumlova. Po jejich vymření získali majetek Rožmberkové, kteří zde vládli tři sta let a zasloužili se o největší rozkvět města. Hrad byl jejich okázalou rezidencí.

Zadlužený poslední Rožmberk, Petr Vok, odprodal panství i se zámkem a hradem císaři Rudolfu II. Habsburského. Ten na Českém Krumlově v domácím vězení věznil svého prvorozeného nemanželského syna Julia Ceasara d´Austria, jenž po svém otci zdědil schizofrenii a kromě ní měl i násilnické sklony a projevil se jako nemilosrdný vrah.

V 18. století přešel Český Krumlov včetně celého panství na rod Schwarzenbergů a byl v jeho majetku až do roku 1947, kdy přešel do vlastnictví československého státu. V roce 1992 se Český Krumlov dočkal zápisu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Foto: Pixabay

Expozice Hradního muzea

Hradní muzeum je až do konce března otevřeno od úterý do neděle v čase mezi 9:00 až 15:30 hodin. Nabízí návštěvníkům cenné exponáty ze zámeckých depozitářů, jež mají nějaký vztah k dřívějším majitelům – tedy k Rožmberkům, Eggenberským a Schwarzenbergům. Expozice je pojata velmi zajímavě. Připomíná totiž dobu dávno minulou, protože interiéry jsou vybavené historickými svítidly, kachlovými kamny i replikami starých muzejních vitrín. Kdo se zavítá, bude mít pocit, jakoby se ocitl v 19. století. Na prohlídku muzea si vyhraďte asi 55 minut.

Neméně zajímavá je zámecká věž, která je také v tento čas přístupná. Až nahoru na ochoz se dostanete po 162 schodech. Věž je symbolem Českého Krumlova a nabízí moc pěkný výhled na město a jeho okolí.

Zdroj: https://zamek-ceskykrumlov.cz/, https://www.npu.cz/cs/novinky/101734-pamatky-s-celorocnim-provozem

Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.