V Rožmitále pod Třemšínem mají Cvokařské muzeum, Rybovy varhany i slavnost královny Johanky

Necelých dvacet kilometrů jižně od Příbrami leží v podhůří Brd město Rožmitál pod Třemšínem, s jehož působením je spjata osobnost hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby. Dominantou města je renesanční zámek a kostel Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále. Ve městě je možné navštívit vyhlídkovou věž a několik muzeí. Na co dalšího se zde můžete těšit?

Zámek Rožmitál

Na místě současného renesančního zámku v Rožmitálu pod Třemšínem stával středověký blatný hrad ze 13. století. V jeho prostředí často trávili čas pražští arcibiskupové. Hrad byl později přestavěn na zámek, který má za sebou docela pestrou historii. Několikrát ho zachvátil požár, na konci druhé světové války sloužil jako vězení pro německé vojáky a konfidenty gestapa. Pro roce 1948 byl znárodněn, mobiliář byl již během války rozkraden. Sloužil i jako byty pro zaměstnance Čs. státních lesů.

Jeho stav šel od desíti k pěti, což se projevilo na jeho chátrajícím vzhledu. V současné době zámek spravuje dobrovolný spolek Rožmitálský zámek, který zámek zpřístupňuje návštěvníkům v letní sezónu. K vidění je v rámci komentovaných prohlídek věž a vnitřek zámku. Konají se zde i různé kulturní akce i letní kino.

Lipová alej Johanky z Rožmitálu

Kousek od rožmitálského zámku se nachází Podzámecký rybník a podél jeho břehu vede lipová alej Johanky z Rožmitálu, manželky Jiřího z Poděbrad. Na začátku aleje stojí mohutná lípa s obvodem kmene 6,75 m. Cestou narazíte na Cvokařské muzeum, jehož zajímavá expozice se věnuje vývoji již zaniklého řemesla, a to výrobě cvoků. Alej vás dovede do Starého Rožmitálu, kterému vévodí římskokatolický kostel Povýšení svatého Kříže. V něm na varhany hrával již zmíněný Jakub Jan Ryba. Zpátky do centra města se můžete vrátit po druhém břehu Podzámeckého rybníka, a to Rybovou ulicí.

Podbrdské muzeum a vyhlídková věž

Ve zrekonstruovaném továrním areálu se v současné době nachází Podbrdské muzeum s několika expozicemi. Seznámíte se se životem pánů z Rožmitálu, k vidění je dále expozice Jak se žilo na Podbrdsku, Památník Jakuba Jana Ryby a výstava historických automobilů AERO či Stodola plná řemesel. V bezprostřední blízkosti muzeu stojí rozhledna, původní trafostanice. Uvidíte z ní na rybník Kuchyňka a jeho okolí.

Slavnost královny Johanky. Fotografie: Wikimedia Commons.org., autor: Lucie Voříšková, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slavnost_johanka.jpg

Slavnost královny Johanky z Rožmitálu

V sobotu 18. června 2022 se v Rožmitálu pod Třemšínem uskuteční Slavnost královny Johanky z Rožmitálu s bohatým programem. Těšit se lze na představení kejklířů, siláckou soutěž Rožmitálský Bivoj, celodenní hry pro děti, výstavu domácího zvířectva, řemeslný jarmark na náměstí, na prohlídky zámku. Denní program je zdarma.

Zdroj: https://www.rozmitalptr.cz/volny-cas/aktualni-akce/slavnost-kralovny-johanky/; https://www.firmy.cz/detail/13006623-cvokarske-muzeum-rozmital-pod-tremsinem-stary-rozmital.html; wikipedia.org

Zámek Rožmitál. Náhledová fotografie: Wikimedia Commons.org, autor: pastorius, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_Ro%C5%BEmit%C3%A1l_pod_T%C5%99em%C5%A1%C3%ADnem_(03).jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.