Vánoční prohlídky na hradě Bítov vás seznámí s interiéry hraběcí rodiny Daunů

Na ostrožně na levém břehu říčky Želetavky byl v 11. století postaven na místě původního velkomoravského hradiště hrad Bítov. Jeho účel byl ochrana jižních hranic přemyslovského státu. Dnes se hrad nachází v blízkosti Vranovské přehrady a je jedním z cílů výletů. Prohlédnout si zdejší okolí a seznámit se s historickými a přírodními zajímavostmi můžete prostřednictvím naučné stezky Jindřicha Dauna. Mimo jiné se podíváte na zříceninu novogotické rotundy.

Z Chvalatic na rotundu Heinrichruhe

Chvalatice jsou malou vesnicí v okrese Znojmo. Právě zde nedaleko autobusové zastávky u rozcestníku uprostřed obce začíná naučná stezka Jindřicha Dauna, dlouhá 5,6 kilometru s převýšením asi 100 metrů. Náročnost trasy je lehká až střední. Navštívit ji můžete po celý rok s přihlédnutím k aktuálnímu počasí.

Po dvou kilometrech chůze narazíte na zříceninu novogotické rotundy Heinrichruhe, jež jako romantický lovecký letohrádek sloužila majitelům bítovského panství pro chvíle odpočinku při lovu zvěře ve zdejších lesích. Vybudována byla asi ve 30. letech 19. století, tedy v době, kdy i na hradě Bítov došlo ke čilým stavebním úpravám.

Rotunda Heinrichruhe. Foto: vendu.lin, Mapy.cz

Přírodní rezervace U Doutné skály

Cesta dál vede kolem turistických přístřešků, kde je možné si odpočinout, a okolo technické památky Stará pila, z níž jsou už také jen zarostlé ruiny. To už se ale nacházíte blízko obce Bítov a v přírodní rezervace U Doutné skály, která je domovem ohrožených druhů živočichů a přirozených lesních porostů s převažujícími jedlemi a bory.

Hrad Bítov a vánoční prohlídky

Naučná stezka Jindřicha Dauna končí u cesty, jež vede z parkoviště k hradu Bítov. Určitě bychom se měli zmínit o tom, kdo to vlastně byl Jindřich Daun. Byl členem hraběcí rodiny Daunů, původem z porýnského města Daunu, a zakladatelem moravsko-rakouské linie rodu, jejíž sídlem byl i hrad Bítov. Právě Daunové se zasloužili o další významný stavební vývoj hradu – zřídili divadelní sál, empírovou kočárovnu s konírnou, upravili zahrady a lesopark výstavbou saletů (rotundy, studánky a jezírka lásky).

Hrad Bítov je v zimním období uzavřený. Prohlédnout si ale můžete 9. a 10. prosince 2023 v čase od 10:00 do 15:00 hodin v rámci netradiční vánoční prohlídky, kdy bude pro návštěvníky zpřístupněný základní okruh, jež je provede palácovými interiéry. Ty prezentují život hrabat Daunů a rodiny posledního majitele barona Haase.

Zdroj: https://www.hrad-bitov.cz/; https://znojmoregion.cz/cs/rotunda-henrichsruhe-chvalatice

Brána hradu Bítov. Náhledové foto: Ján Hricko. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_B%C3%ADtov,_br%C3%A1na.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.