Velhartice: Kostel sv. Máří Magdaleny bývá řazen k nejděsivějším místům v Čechách

Velhartice-kostel-sv-mari-magdaleny

Velhartice – tajuplné místo. Kdo by neznal sbírku Kytice, jejímž autorem je Karel Jaromír Erben? A právě v dech beroucí baladě o Svatební košili se inspiroval příběhem, jenž se prý stal na velhartickém hřbitově. Co se tehdy vlastně stalo?

Velhartice: Dávná legenda hovoří o časech, které již nepamatujeme

Nicméně se dovídáme o velké a čisté lásce dvou mladých lidí. Avšak milenec narukuje do boje. Dívka se nesmírně trápí a vroucně se za něho modlí. Přesto byl zabit a jeho tělo spočinulo právě na hřbitově u kostela sv. Máří Magdaleny.

Je láska mocná čarodějka?

Sic utrápené, ale krásné panně, nadbíhá jiný mladík. Jenže ona je v myšlenkách stále u svého milého. Všechny další nápadníky odmítá. To ovšem dotyčný nepřenesl přes srdce. Následně chystá krutou mstu. Načež využívá temných sil černé magie. Za její pomoci mrtvého oživí, aby pannu unesl. Tím nad ní vynáší ortel: Dívka, která ho odmítá, zemře i s jejím oživlým milencem!

Nepochybně by k tomu došlo. Především proto, že se dívka rouhala při modlitbě k Panně Marii. Erben tuto situaci zmiňuje ve své básni:

Měla jsem, smutná, milého,
život bych dala pro něho!

Erben dále pokračuje:

milého z ciziny mi vrať —
aneb život můj náhle zkrať

Za svůj hřích je dívka potrestána

Přichází k ní oživlý milenec. Žádá ji, aby šla s ním. Chtěla být jeho ženou, avšak nepoznala, že je mrtvý. Navíc ho stále miluje, a proto s ním odchází. Nicméně cestou poznává, že její miláček už nepatří mezi živé. Načež tušila, co ji čeká. Došli až na hřbitov. Přelstila umrlce a schovala  se v márnici.

Tam leží další umrlec, kterého temné síly vyzývají k odstrčení petlice. Dívka se úpěnlivě modlí ke všem svatým. Prosí Pána Boha, Krista Ježíše i bohorodičku, aby při ní stála a odpustila jí, že zhřešila.

Nehodně jsem tě prosila:
ach odpusť, co jsem zhřešila!
Maria, matko milosti,
z té moci zlé mě vyprosti.

 karel-jaromir-erben-hrob

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_Jarom%C3%ADr_Erben_hrob.JPG#/media/Soubor:Karel_Jaromír_Erben_hrob.JPG

Skutečně na poslední chvíli přišlo vysvobození. Jedna z vysokých duchovních bytostí oddělila mrtvého a živou od sebe. Místo, na kterém se nacházeli při ranním zakokrhání kohouta, lze dodnes objevit na místní hřbitovní zdi.

Do kostela sv. Máří Magdaleny se sjíždějí psychotronici

Zajímají se, mimo jiné, o štít kostela, na jehož zdi lze spatřit podobiznu neznámé dívčí tváře.  I když ji chtěl někdo přemalovat, po opravě fasády se znovu objevuje. V čem tkví tajemství? Jedna strana tvrdí, že se jedná o zámeckou paní, jež nedaleko tragicky zahynula. Avšak převažuje názor, že se jedná o dívku právě z balady o Svatební košili.

To stále není všechno!

Konec konců kostel sv. Máří Magdaleny Velhartice není pro každého. Vnímaví návštěvníci cítí uvnitř v kostele negativní energii. Tato negativita se projevuje u každého jinak. Někoho bolí hlava či dokonce pocítí nevolnost. Negativní energie se měla uvolnit a vtisknout do zdí kostela při obřadu vzkříšení mrtvého.

Kostel svaté Máří Magdalény je vděčným místem pro ty, jež se věnují zkoumání nadpřirozených jevů.

Kostel sv. Máří Magdaleny. Náhledové foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velhartice_-_kostel_sv._Ma%C5%99%C3%AD_Magdal%C3%A9ny_02.jpg#/media/Soubor:Velhartice_-_kostel_sv._Maří_Magdalény_02.jpg

Zdroje: denik.cz, wikipedie, www.velhartice.cz, úryvky použity ze sbírky Kytice: Autor Karel Jaromír Erben

favicon

V Čechách je krásně, tak proč někdy nevyrazit za hranice všedních dnů...?