Vesnickou památkovou rezervaci Mužský, zříceninu Píčova statku a skalní rozsedlinu Studený průchod – to vše uvidíte při návštěvě Příhrazských hor

Pojďme se společně vypravit do Příhrazských skal v okrese Mladá Boleslav. Jedná se o komplex skalních pískovcových měst, kterými vás provede stejnojmenná naučná stezka. Je okružní, dlouhá devět kilometrů a začíná u zříceniny skalního hradu Drábské světničky.

Hradiště Hrada a Klamorna, Píčův statek

Ve vzdálenosti asi dvou set metrů od Drábských světniček se nachází pravěké hradiště Hrada a Klamorna. Dochovaly se pozůstatky zemního valu, zbytky opevnění. Po dalších asi tři sta metrech narazíte na zříceninu Píčova statku, o němž se písemnosti zmiňují již v roce 1554. Říkalo se mu samota Hrada. Píčův statek se mu říká podle majitele Jana Píče, za jehož vlastnictví statek dosáhl největšího rozkvětu. Proslavil se zejména chovem koní.

Rodina Píčova se v okolí těšila velké oblibě, dokonce udržovala přátelské styky s hrabaty z Mnichova Hradiště. Potomci vlastnili statek až do roku 1948, pak byl jeho osud zpečetěn jako majetek kulaků, tedy nepřátel tehdejšího vznikajícího socialistického režimu. Nyní jsou z něho již jen pozůstatky.

Asi dvě stě metrů od zbytků Píčova statku stojí na ostrožně zřícenina hradu Klamorna a stejnojmenné vyhlídkové místo, odkud můžete pozorovat krásu Českého ráje.

Vesnická památková rezervace Mužský

Z vyhlídkového místa Klamorna je třeba se vrátit zpátky na naučnou stezku Příhrazské skály a pokračovat asi tři a půl kilometru směrem k vesničce Mužský. Ta je vesnickou památkou rezervací. Zdejší usedlosti jsou příkladem lidové architektury. Obec se nachází pod vrcholem kopce Mužský. Pozornost upoutají především roubené chalupy s bohatě zdobenými štíty.

Studený průchod. Foto autor: Šjů; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Studen%C3%BD_pr%C5%AFchod,_z%C3%A1padn%C3%AD_vstup.jpg

Trhlinová propast, Studený průchod a zpět k Drábským světničkám

Z obce Mužské se vydáte opět po naučné stezce Příhrazské skály a asi po jednom a půl kilometru natrefíte na Trhlinovou propast, která je nekrasového původu. Se svou hloubkou 23 metrů patří k nejhlubším v Českém ráji. K Drábským světničkám, což byl výchozí bod naučné stezky, je to ještě asi 1,6 kilometru. Cestou budete procházet přírodní skalní rozsedlinou dlouhou 100 metrů s označením Studený průchod. Název dostala podle toho, že i v létě se tu teplota pohybuje okolo 10 °C, takže se příjemně zchladíte.

Zdroj: https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-prihrazske-skaly/; https://www.cesky-raj.info/dr-cs/4778-pamatkova-rezervace-muzsky.html; http://bohemiaorientalis.cz/picuv-statek/

Náves v Mužském. Náhledové foto autor: Jan Polák; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mu%C5%BEsk%C3%BD,_n%C3%A1ves_(3).JPG

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.