Větrný mlýn v Příčovech na Příbramsku byl největším nejen u nás, ale i v Evropě. Dnes z něho zbylo jen torzo

Asi tři a půl kilometru od Sedlčan leží obec Příčovy. Dostupná pro pěší a cyklisty po trase Via Czechia – středozemím, která je značená zeleně. Zároveň je to i cyklotrasa 8133. Obec sama sice vznikla už ve 14. století, ale na historické momenty je poměrně chudá. Přesto se pyšní zříceninou větrného mlýna ze 16. století a barokním zámkem ze stejného období.

Příčovy jako majetek pražské kapituly

Naše republika je bohatá na architektonické pamětihodnosti. Některým se dostalo péče a byly rekonstruovány, jiné zůstávají ve stavu, ve kterém se na nich podepsal nelítostný zub času. I tak stojí za pozornost, protože jsou němými svědky minulosti. Příčovy jsou malá vesnička v okrese Příbram, jejíž historie se začala psát ve 14. století. V té době byly majetkem kláštera svatého Jiří na Pražském hradě a zůstala mu až do 30. let 15. století.

Pak se na chvíli dostaly do rukou světského majitele, aby se na konci 15. století vrátily opět do rukou církve, a to tentokrát do vlastnictví metropolitní kapituly pražského kostela svatého Václava na Pražském hradě. V něm vydržely až do 18. století, kdy se staly centrem nově vytvořeného šlechtického majetku. Od roku 1712 byl jejich novým majitelem Ferdinand Ignác Schönpflug z Gamsenbergu, jenž si v obci postavil poplužní dvůr a zámek s kaplí svatého Vojtěcha.

Zámek Příčovy. Foto autor: Šjů; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_P%C5%99%C3%AD%C4%8Dovy_(01).jpg

Příčovský zámek

Jednopatrový zámek v Příčově sice není běžně veřejnosti přístupný, ale můžete si ho prohlédnout alespoň zvenčí. Stojí v centrální části obce, nedaleko rybníka Jordán a kousek od obecního úřadu. Zámek byl vybudovaný v letech 1712 až 1714 v barokním slohu a v 19. století stavebně upraven. Od roku 2019 se na zámku v srpnu koná vlastenecké setkání spisovatelů, politiků a dalších osobností. Kaple bývá výjimečně přístupná při mši o pouti, jež se v Příčovech koná 14 dní po Velikonocích.

Větrný mlýn Příčovy

Necelý jeden kilometr od příčovského zámku stojí na vrchu Chlumky zřícenina větrného mlýna holandského typu, jenž byl vybudován v 18. století. Jeho torzo je impozantní a svědčí o tom, že se v době svého vzniku jednalo o poměrně velkou stavbu s kruhovým půdorysem o průměru více než 13 metrů. Ve spodní části je síla zdiva až 1,2 metru. Díky tomu se tato stavba řadí mezi největší mlýny nejen u nás, ale dokonce v celé Evropě. Je pravděpodobné, že byl mlýn vybudován zároveň se zámkem v Příčovech a s poplužním dvorem rodu Schönpflugů z Gamsenbergu.

Zdroj: https://zamekpricovy.cz/historie/; https://www.sedlcansko.cz/svazek/clenske-obce/pricovy-118cs.html

Větrný mlýn Příčovy. Náhledové foto autor: Šjů; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C4%9Btrn%C3%BD_ml%C3%BDn_P%C5%99%C3%AD%C4%8Dovy_(03).jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.