Za historií plavení dřeva na Šumavě aneb Vchynicko-tetovský plavební kanál a naučná stezka, která vás s ním seznámí

Těžba dřeva měla na Šumavě zásadní význam. V minulosti pro život zdejších obyvatel představovala obživu. Dřevo se ale používalo i jako topivo, základní stavební materiál nebo na výrobu nářadí. Vytěžené dřevo z lesů se k pilám dopravovalo pomocí přírodních vodních toků a uměle postavených plavebních kanálů. Jedním z nich byl kanál Vchynicko-tetovský, jehož autorem byl český inženýr Josef Rosenauer. V současné době je možné se po jeho trase vypravit prostřednictvím naučné stezky, jež vás s tímto unikátním technickým dílem seznámí.

Řeka Vydra a obec Modrava

K plavení dřeva se na Šumavě využívala řeka Vydra. Ta však měla nesplavný úsek v oblasti pod horou zvanou Antýgl, dříve známou jako Sokol. Aby bylo možné dřevo z Modravy plavit, bylo třeba překlenout tuto část. Proto byl v letech 1799 až 1800 vybudován plavební kanál Vchynicko-tetovský, který navrhl lesní inženýr Josef Rosenauer (1735-1804), jenž pracoval jako zaměstnanec vrchnostenské správy schwarzenberského panství. Plavební kanál fungoval až do poloviny 20. století. V současnosti přivádí vodu k turbínám vodní elektrárny v Čeňkově Pile.

Srní, Vchynicko-tetovský plavební kanál. Foto autor: Harold; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Srn%C3%AD,_Vchynicko-tetovsk%C3%BD_plavebn%C3%AD_kan%C3%A1l_(2013-08-11;_14).jpg

Naučná stezka Vchynicko-tetovský kanál

Vchynicko-tetovský plavební kanál je dokladem technické zdatnosti jeho stavitele i stavebních schopností obyčejných lidí, kteří ho stavěli. Jeho výstavba podnítila na Šumavě osidlování. Naučná stezka začíná u Hradlového mostu Rechle přes Vydru, jenž se nachází na polovině cestě mezi Modravou a Antýglem. Je zde parkoviště, kde je možné odstavit automobil a dále se vydat pěšky, případně na kole.

Stezka je dlouhá 17 kilometrů. Jedenáct informačních tabulí seznamuje s historií kanálu i s historií plavení dřeva. Je možné si prohlédnout tři skluzy, osm historických mostů, bývalou Hauswaldskou poutní kapli. Neméně zajímavá je Klostermannova vyhlídka pod Sedelským vrchem.

Naučná stezka Vchynicko-tetovský plavební kanál končí v obci Srní. Tady je možné se napojit na modře značnou turistickou cestu, která vás dovede k rozcestníku Pod Kostelním vrchem. Zde pak lze pokračovat opět po naučné stezce zpátky až k výchozímu bodu Hradlový most Rechle. Tímto se vám ovšem pěší túra prodlouží. Pokud ale máte na parkoviště u Hradlového mostu zaparkované auto, tak vám stejně nic jiného nezůstane.

Zdroj: http://www.cestujemesumavou.cz/tezba-a-plaveni-dreva-na-sumave; https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-vchynicko-tetovsky-plavebni-kanal/

Hradlový most.Náhledové foto autor: Mojmír Čuravý; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hradlovy.Most.Rechle.Modrava.Z.Praveho.Brehu.Vydry.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.