Záchrana unikátní vitrážovny z r. 1893 v Okrouhlé, Nový Bor

vitráž

Malá  víska Okrouhlá u Nového Boru v okrese Česká Lípa je sice nenápadná, ale zato je svědkem neobyčejné proměny. K té došlo díky nadšení pana Jana Sýkory z České Lípy, který si při jízdě vlakem všiml zchátralé, avšak zajímavé historické věže se zanedbaným přilehlým stavením.

vzorkovna Okrouhlá u Nového Boru
Foto: Zdroj facebook vitrážovna Okrouhlá, vzorkovna dříve

Byl to jen mžik, ale cedule: „Na prodej“, která byla vyvěšena, zapůsobila, a pan Sýkora se rozhodl tuto zvláštní stavbu koupit a památku zachránit.  Na první pohled by neznámý mohl říci, že je to kaple, avšak jeho odhad by byl mylný. Jedná se o původní vzorkovnu skleněných vitráží, kde bylo ve své době možné nalézt i zimní zahradu s vodotryskem.

Vitráž je zpravidla prosklená plocha poskládaná zejména z barevných menších skel, která jsou zachycena v olověných páskách a olověném obvodovém rámu.

Za vznikem vzorkovny stojí úspěšný sklářský podnikatel Karl Meltzer

Ve vesnici Skalice, která sousedí s Okrouhlou, převzal tehdy Karl Meltzer po otci továrnu na skleněné a bronzové zboží. Své výrobky prodával do celého světa. Že se mu dařilo, svědčí i medaile, které přivážel ze světových výstav. Například  v roce 1883 získal v Kalkatě stříbrnou medaili, a v roce 1888 vystoupal se svými fantastickými výrobky až na zlatý stupínek. To ho namotivovalo natolik, že v tomtéž roce založil ve Skalici ještě dílnu pro uměleckou výrobu chrámových oken. Cena za barevné figurální chrámové okno byla někdy až pět set zlatých, nicméně zakázky se jen hrnuly.

vitráže
Foto: Petr Šarapatka, vitráže

Vznik unikátní vzorkovny v Okrouhlé u Nového Boru

Při cestě ze Skalice do Okrouhlé, poblíž železniční trati, několik let na to založil v roce 1893 v Okrouhlé dílnu pro kompletizaci svých výrobků spolu se vzorkovnou. Tato ojedinělá šestiboká stavba z pískovcových kvádrů vyniká dvaceti čtyřmi metry vysokou novogotickou věží. Okna byla vyplněna nádhernými vitrážemi, na podstavcích shůry shlíželo na svět šest šamotových alegorických soch, jež byly kryty baldachýny.

Sochy představovaly Obchod, Průmysl, Umění, Vědu. Byly doplněné o bohyně Floru a Ceres.

Konec vitrážovny nastal po roce 1900

Jenže po čase Melzer svou výrobu převedl do Žitavy, a tím nastal pozvolný konec této krásy. Na začátku dvacátého století pak budova vyhořela a nadále už jen pustla. Stávala se, bohužel, i cílem vandalů, kteří zkázu dokonali a své přidaly i přírodní nevybouřené živly.

Kompletní rekonstrukce vzorkovny

V tomto doslova zpustošeném stavu ji pod svá ochranná křídla převzal pan Sýkora, který jí spolu s rodinou vrací zpět její bývalou krásu a navracející se slávu. Zazděná okna, kouty plné pavučin a odpadu, vytlučené vitráže, ukradené sochy…

vzorkovna
Foto: Petr Šarapatka, vzorkovna dnes

Byla potřeba opravit nosné zdi, okna, zhotovit fasádu obytné i tovární části a mnoho dalšího. Na některé opravy nestačili jen přičinliví zedníci, nýbrž ruku k dílu museli přiložit i zkušení restaurátoři a památkáři. Konkrétně byla potřeba zhotovit nové formy a odlévat ze šamotu. Na nosnou konstrukci se totiž montovaly keramické díly, což je jednou z velkých zvláštností vitrážovny. Přizvána byla i vysokozdvižná plošina, ze které se úpravy prováděly.

plošina
Foto: Petr Šarapatka

V budoucnu bude možno navštívit muzeum vitráží

Vzorkovna vitráží v Okrouhlé je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V současné době se vitrážovně navrací po těžkých letech původní lesk a z ošklivého káčátka se vyloupla nádherná krasavice. Dokonce se podařilo najít i ztracené sochy, které byly kdysi odvezeny a jejich cesta směřovala do zahraničí. K jejich prodeji naštěstí již nedošlo.  Jsou sice dosti poničené, ale restaurátoři dovedou zázraky… Současný majitel zde, krom představení vitrážovny v celé své původní kráse, plánuje v budoucnu i muzeum s ukázkami vitráží. Zvláštní pozornost bude určitě přitahovat i původní restaurovaná vitráž.

Náhledové foto: Petr Šarapatka, fragment původní vitráže, který je aktuálně restaurován

Zdroj: FB/vitrazovnaokrouhla/, wikipedia.org

 

favicon

V Čechách je krásně, tak proč někdy nevyrazit za hranice všedních dnů...?