Zámek Choltice se pyšní přepychově zdobenou kaplí svatého Romedia

Zámek Choltice je postavený ve stylu raného baroka. Nachází se jednadvacet kilometrů od Pardubic v městysu Choltice, o kterém se první písemná památka zmiňuje již v roce 1285, a to v listině podepsané králem Václavem II. Významným choltickým rodákem byl inženýr, konstruktér a průmyslník Čeněk Daněk, jeden ze zakladatelů firmy ČKD, který se zde narodil do rodiny sládka. Zámek Choltice je dvoukřídlá stavba, dostavěná v roce 1680. Co zde uvidíte zajímavého?

Ze středověké tvrze raně barokní zámek

V Cholticích byla původně vybudována vodní středověká tvrz, jejíž majiteli byl rod Sedlnických z Choltic. V 15. století ji hodně poničila uherská vojska krále Matyáše Korvína, proto byla přestavěna na čtvercový zámek s věží. To ji vlastnil Jiří Gerštorf z Gerštorfu. Z důvodu účasti ve stavovském povstání mu byl majetek zkonfiskován a v roce 1623 ho koupil Kryštof Šimon z Thun-Hohensteinu. Jeho rodu Choltice patřily až do roku 1945, když nepočítáme krátkou přestávku mezi lety 1719 až 1731.

Původní zámek se stal během třicetileté války neobyvatelnou ruinou, tudíž se jeho majitel, Romedius Konstantin Thun rozhodl pro vybudování zámku nového. Plány podle architekta Lucy di Rossi z Pisy byly velkolepé,  mělo se jednat se o čtvercovou stavbu se třemi budovami a jednou volnou stranou. Středem celé stavby měla být uprostřed jižního křídla vestavěná kaple a po stranách měla mít dvě sala terreny. Nedostatek finančních prostředků ale vedl k tomu, že dostavěná byla jen polovina původně projektovaného zámku. Ze starého zámku zůstal jen kousek s věží jako obydlím purkrabího, zbytek byl zbořen.

Zámek Choltice je postavený spíše do šířky než do výšky

Z původně zamýšlených dvou sala terren zůstala jen jedna, která je zdobená štukovými ornamenty a postavami s oblázkovou mozaikou. Později byla přeměněna na zimní zahradu. V jižním křídle je vestavěna kaple svatého Romedia, dnes farní kostel. Vchází se do ní z nádvoří. Kaple je osmiboká, ční do výšky 24,5 metru a má přepychovou výzdobu, díky níž patří mezi nejhezčí raně barokní stavby u nás.

V zámku majitelé založili v roce 1672 lékárnu pro chudé. Současně se zámkem byla vybudována konírna a hospodářský dvůr s pivovarem, sladovnou, stodolami, chlévy pro dobytek, ratejnami pro čeledíny a děvečky.

Kaple svatého Romedia. Foto: Palickap, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Choltice,_kaple_sv,_Romedia,_detail_v%C3%BDzdoby_(5).jpg

Drátenické Choltice 2024

Zámek Choltice je přístupný veřejnosti od úterý do neděle v čase mezi 10:00 a 17:00 hodinou. K vidění je dva okruhy – kaple svatého Romedia a zámecké expozice a interiéry nebo muzeum vodníků a černé divadlo. Pokud byste se na zámek Choltice vydali 14. června 2024, tak byste v zámeckém parku od 14:00 hodin mohli zúčastnit zajímavé akce – Drátenické Choltice 2024. Viděli byste práci dráteníků a měli byste možnost si koupit drátenické výrobky všeho druhu – šperky, drátovanou keramiku, obrazy i modely aut. Pro děti zde budou připraveny dílny, kde si budou moct vyrobit vlastní jednoduchý šperk.

Zdroj: https://www.choltice.cz/mestys/turisticke-zajimavosti/zamek-choltice/, https://www.zamek-choltice.cz/kalendar-akci/dratenicke-choltice-2024-180_139cs.html

Náhledové foto: Petr1888, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_Choltice_3.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.