Zámek v Kolíně je jediným z původních hradů husitských hejtmanů založený přímo ve městě

Do Kolína je to z hlavního města sotva šedesát kilometrů. Historické jádro Kolína je městskou památkovou rezervací. Stále si drží středověký ráz. Najdete tu spoustu zajímavých pamětihodností, z nichž vyniká především chrám svatého Bartoloměje. Tento článek ale nebude o něm, ale o méně známé kolínské památce – zdejším zámku.

Bedřich ze Strážnice a kolínský hrad

Město Kolín založil zřejmě Přemysl Otakar II. On byl také tím, kdo nařídil postavit dvojitý pás hradeb z kamene. V době husitských válek město dobyli pražané a orebští husité. Ti se podíleli na zničení dominikánského kláštera. V roce 1434 ovládl Kolín táborský hejtman – kněz Bedřich ze Strážnice, jenž se výrazně zapsal do historie svým rozhodnutím opustit bojiště, kterým ovlivnil výsledek bitvy u Lipan. Pocházel z Moravy, účastnil se husitských rejs do Slezska, Polska i Uherska. V roce 1436 uznal Zikmunda českým králem a ten mu na oplátku Kolín daroval. Bedřich ze Strážnice v roce 1437 na troskách zničeného kláštera dominikánů vybudoval hrad Lapis refugii (Kámen útočiště).

V polovině 15. století se kolínský hrad stal centrem odpůrců Jiřího z Poděbrad. Později se hrad byl v majetku uherského krále Matyáše Korvína, poté Vladislava II. Jagelonského. Králové se ale o něho moc nestarali, takže hrad začal chátrat. V polovině 16. století byl přestavěn na renesanční zámek, když se jeho majitelem stal Karel ze Žerotína. V 17. století se z části hradu stal pivovar, postupně bylo odstraňováno opevnění, takže zámecká budova začala splývat s okolní zástavbou. Poslední zbytky opevnění vzaly za své při budování železnice Olomouc-Praha ve 40. letech 19. století.

V současné době probíhá postupná rekonstrukce zámku, který je majetkem města Kolína. Připravuje se tak jeho další využití.

Věž Práchovna. Foto autor: Ing. Jan Mann,CSc.; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr%C3%A1chovna_2.jpg

Kamenná věž Práchovna

Součástí hradu byla i pozdně gotická kamenná věž Práchovna z 15. století, která sloužila jako předsunuté stanoviště opevnění kolínského hradu. Stojí na pravém břehu Labe, na Zálabské skále. V roce 2006 se věž dočkala rekonstrukce a slouží jako rozhledna se 77 schody a skleněnou rovnou střechou.

Zdroj: https://www.hrady.cz/hrad-kolin-lapis-refugii/texty?tid=2483&pos=1000; https://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADn_(z%C3%A1mek)

Náhledové foto autor: Jstojanov; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kz%C3%A1mek.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.