Ze Zábřehu na zříceninu hradu Hoštejn

Město Zábřeh leží asi dvanáct kilometrů od Šumperku. Když pojedete vlakem z Přerova do Prahy, určitě jím jako železniční stanicí budete projíždět. Tato část trasy patří k nejhezčím díky krásné okolní přírodě. Jestliže zde vystoupíte, pak za vidění stojí jedna z posledních empírových nádražních budov na trati Olomouc-Praha. Postavena byla už v polovině 19. století. Historických památek ve městě je více a kousek od Zábřehu stojí i zřícenina hradu.

Zámek Zábřeh

Osada Zábřeh podél levého břehu Moravské Sázavy zde vznikla už ve 13. století. Poměrně brzy se z ní stalo město, jež patřilo pánům ze Štemberka, později pánům z Kravař, Tunklům z Brníčka, Boskovicům a po Bílé hoře Lichtenštejnům, kteří ho vlastnili dlouhých tři sta let.

Zajímavý je zdejší renesanční zámek postavený na místě gotické tvrze, později hradu, jenž chránil obchodní stezku z Moravy do Čech. Svou nejvýznamnější éru zámek zažil v době, kdy byl v majetku Boskoviců. Po nich se dostal do vlastnictví Lichtenštejnů, kteří z něho udělali pouhé sídlo hospodářské správy, než ho v roce 1849 prodali městu. Pak na zámku sídlilo okresní hejtmanství a soud. Ostatně je tomu tak dodnes, protože zámek i v současnosti slouží především městskému úřadu.

Muzeum v době Pod Podloubím

Za povšimnutí v Zábřehu stojí dům Pod Podloubím, ve kterém nyní najdete zábřežské muzeum. Je ukázkou renesanční architektury mázhausového typu ze druhé poloviny 16. století. Má zachované klenby a gotické sklepy. Jeho majiteli bývali významní zábřežští měšťané. Mezi nimi i rentmistr na Žerotínově panství Burian Vizovský, jehož dcera Magdalena byla první ženou Jana Amose Komenského. Muzeum je zde otevřeno celoročně, od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin. Jedna ze stálých expozic je věnována Janu Eskymo Welzlovi, cestovateli po Dálném severu.

Zřícenina hradu Hoštejn. Foto: Jiří Komárek, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C5%99%C3%ADcenina_hradu_Ho%C5%A1tejn_(03).jpg

Zřícenina hradu Hoštejn

Ve vzdálenosti devět kilometrů od Zábřehu se nad stejnojmennou obcí nachází zřícenina hradu Hoštejn. Z původně gotického hradu zůstaly zachovány valy a soustava příkopů. Jediný nadzemní zbytek jsou zdi paláce, pod ním sklep a část zasypaného schodiště. Hrad mimo jiné nějakou dobu patřil i Závišovi z Falkenštejna. Po jeho smrti ho do majetku získali pánové ze Šternberka, po nich Tunklové z Brníčka. Ke zničení hradu došlo pravděpodobně za husitských válek. V 16. století v něm chvíli pobyli lapkové, než tomu Boskovicové udělali přítrž. Pak už hrad jen chátral a dílo zkázy dovršila výstavba železniční trati Olomouc-Praha v roce 1845, během které byly zbytky hradu rozebrány a využity při stavbě železnice.

Zdroj: https://www.zabreh.cz/muzeum%2Dzabreh/ds-1413/p1=2869, mapy.cz

Zámek Zábřeh. Náhledové foto: Jofre, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1b%C5%99eh_z%C3%A1mek1_2.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.