Pokud zašlápnete hmyz na zahradě, hrozí vám nově pokuta 50 000 Kč. Bezhlavá likvidace už není možná, zapovídá to novela zákona

zákon, pokuty, hmyz, peníze, novela

Pokud zašlápnete hmyz, hrozí vám nově pokuta 50 000 Kč. Bezhlavá likvidace už není možná, zapovídá to novela zákona. Nedávné legislativní změny v České republice zavedly vysoké pokuty za poškozování některých druhů hmyz. Za zašlápnutí nebo jiné poškození konkrétního chráněného hmyzu tak nyní hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny České republiky (č. 114/1992 Sb.) obsahuje specifikace pokut za poškozování zvláště chráněných nebo vzácných druhů rostlin a živočichů, mezi něž nyní výslovně patří i některé druhy hmyzu. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. tyto nové pokuty rámcově popisuje.

Chráněné druhy? Na ty nešlapejte

Mezi hmyz, za jehož náhodné poškození hrozí pokuta, patří např. brouk tesařík alpský (Rosalia alpina). Tyto druhy jsou nejen vzácné, ale hrají také klíčovou roli ve svých stanovištích, například opylují rostliny nebo rozkládají tlející dřevo. Není tedy divu, že dostaly zvláštní ochranu.

Hmyz

Foto: Pixabay

Pokuta za zašlápnutí hmyzu? Realita

Zprávy naznačují, že vymáhání práva bude přísné, přičemž pracovníci ochrany životního prostředí budou aktivně monitorovat chráněné oblasti a regiony známé výskytem těchto druhů a jakékoli podezřelé aktivity monitorovat. A jak bude vypadat navržená struktura pokut?

  • Jednotlivci: Pokuta pro jednotlivce může dosáhnout až 50 000 Kč.

  • Právnické osoby a podniky: Pro právnické nebo fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost se pokuty mohou v závislosti na povaze a závažnosti přestupku stupňovat nad původní částku.

Zákon se ovšem vztahuje i na další běžné přestupky, jako jsou přestupky týkající se domácích zvířat na veřejných prostranstvích, rozhodně se tedy vyplatí si ho nastudovat.

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114, https://www.treking.cz/priroda/tesarik-alpsky.htm, https://www.poodrizije.cz/cs/ochrana-pachnika/kdo-je-pachnik-hnedy, https://www.muzeummost.cz/cz/exponat/pachnik-hnedy-(osmoderma-barnabita)

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.