Ze Židlochovic si můžete udělat procházku po naučné stezce až na vrchol kopce Výhon, kde je rozhledna Akátová věž

Asi osmnáct kilometrů jižně od Brna leží při soutoku Svratky a Litavy vinařské město Židlochovice. Nedaleko něho se vypívání nejvyšší bod Dyjsko-svrateckého úvalu – kopec Výhon s nadmořskou výškou 355 m n. m. Na to, že se jedná o nevelké město s 3 679 obyvateli má poměrně dost zajímavých historických památek. A také věž, která se nachází na kopci Výhon.

Historické zajímavosti ve městě Židlochovice

V období protektorátu za druhé světové války byly Židlochovice pohraničním městem, protože jeho okolí si zabralo nacistické Německo. Dnes je situace naštěstí již jiná, k hranicím je to pořádný kousek. Ke zdejším významným památkám patří renesanční radnice, zámek, barokní kostel Povýšení svatého Kříže, Strejcův sbor.

Nejstarší budovou v Židlochovicích je radnice s podobou z roku 1559. Vinařství připomínají radniční sklepy. Barokní kostel Povýšení svatého Kříže nahradil starší kostel svaté Barbory, ze kterého zůstala zachována jen zvonice. Tu najdete na starém hřbitově. Zajímavá je i historie českobratrského sboru, který zde v 16. století působil pod vedením bratrského kazatele Jiřího Strejce. Ten byl jedním z překladatelů Bible kralické a v Židlochovicích zemřel.

Zámek v Židlochovicích

Židlochovický zámek stojí na místě bývalé vodní tvrze, vybudované před rokem 1349. Tu získal markrabě Jan Jindřich a po něm markrabě Jošt, dále Valdštejnové, Pernštejnové a v roce 1567 židlochovická tvrz připadla Žerotínům. Ti ji přestavěli na renesanční zámek. Později byl přebudován v barokním slohu.

Dalšími majiteli byli Ditrichštejnové, kteří nemovitost prodali císařské rodině, respektive potomkům Leopolda II. Ti ho vlastnili až do roku 1919, kdy došlo k jeho zestátnění Československou republikou. Mezi válkami sloužil židlochovický zámek jako letní sídlo prezidenta T. G. Masaryka.

Zámecká obora a park

V okolí zámku byla vyhlášená obora. Tradice židlochovických honů se začala na počátku 19. století a pokračovala i ve století dvacátém, když zámek již spravoval československý stát. Zastřílet si sem ve 30. letech minulého století přijel i rumunský král Carol II. se synem Michalem.

Zámecký park je veden v anglickém stylu. Vybudovaný byl na počátku 18. století. Výsadbu stromů realizoval zahradník Josef Hatzl. Potom, co jeho práci v židlochovickém parku zhlédla císařovna Marie Terezie, se stal správcem Schönbrunnských zahrad. Zdejší park si oblíbil i básník Petr Bezruč.

Zámecký park je celoročně přístupný veřejnosti. Židlochovický zámek v současné době slouží jako hotel a bývá i místem setkání politiků. Veřejnost si ho může prohlédnout pouze jeden den v roce, a to první víkend v září.

Rozhledna Akátová věž. Foto autor: Marzper; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akatova_vez_na_Vyhonu_-_z_pristupove_cesty.JPG

Naučná stezka a rozhledna na Výhonu

Z náměstí Míru v Židlochovicích vede naučná stezka Krajinou Výhonu. Je okružní a dlouhá asi pět a půl kilometru. Zavede vás na přírodní památku Nové hory, přírodní park Výhon a na rozhlednu Akátová věž na kopci Výhon. Věž má zajímavý vzhled. Na její stavbu bylo použito akátové dřevo v kombinaci s ocelovými prvky. Vysoká je 14,5 metru. Na vyhlídkovou plošinu vede 76 schodů. Uvidět z ní lze za příznivého počasí i Bílé Karpaty, Novomlýnské nádrže, a dokonce i Alpy.

Zdroj: https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-krajinou-vyhonu/; https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidlochovice_(z%C3%A1mek)

Zámek Židlochovice. Náhledové foto autor: Martin Hajda; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_%C5%BEidlochovice.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.