Žraloci ve světě vymírají rychleji, než se myslelo. Lví podíl na tom mají pytláci, a to i na evropském trhu

Za posledních 50 let se populace žraloků na otevřeném moři zmenšila o přibližně 70 %. To je fakt, který zná opravdu málo lidí. Na první pohled se to může jevit jako dobrá zpráva, ovšem faktem zůstává, že absence tak silných predátorů povede k nezvratným změnám v mnoha ekosystémech.

Nejvíce žraločího masa se každý rok prodá na trzích v Hongkongu, Singapuru a Taiwanu. Přesto je ale role států Evropské unie jako dodavatelů velmi podceňována. Zajímá vás proč? Čísla v tomto ohledu mluví jasně.

Žraločí maso proudí i z EU

V letech 2003 až 2020 bylo na zmíněné asijské trhy dodáno průměrně 28 % dodávek žraločích ploutví ze členských států EU, a to především ze Španělska. Připadá vám to málo? Pak vám prozradíme, že v absolutních číslech se jednalo o 10.465 tun ročně. V roce 2020 (pravděpodobně kvůli pandemii koronaviru) činil podíl Evropské unie na těchto dodávkách dokonce 45 %!

Foto: Pixabay

Tato informace pochází ze zprávy IFAW: Supply and Demand: The EU´s role in the global shark trade . Tento obchod je zcela neregulovaně provozován po celém světě.„Z těch druhů žraloků, které jsou součástí tohoto obchodu, je jich 70 % ohroženo. Přitom je ale pouze 25 % těchto žraloků chráněno Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která má mezinárodní obchod regulovat tak, aby žádné druhy kvůli mezinárodnímu obchodu nevymíraly. Mimo to je u odříznutých ploutví a u masa skoro nemožné určit, o který druh žraloka se jedná. A tak jsou ploutve ohrožených druhů žraloků prodávány spolu s těmi, které pochází od běžných, neohrožených druhů,“ vysvětluje Andreas Dinkelmeyer, Campaigns and Communication Manager, IFAW Německo.

Ochránci chtějí, aby EU zakročila

Na podzim (během předsednictví ČR) se bude konat konference pro ochranu ohrožených druhů, a to v Radě Evropské unie. Právě zde by měly zodpovědné státy přijmout příslušná opatření.

Náhledové foto: Pixabay

Zdroj: Ochrana žraloků s perspektivou do budoucna je možná – pokud bude Evropská unie aktivní | Protext – PR služby ČTK

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.