Zřícenina hradu Košumberk otevře své brány návštěvníkům zase na jaře. Její okolí si ale lze prohlédnout i v zimě

Na přechodu Českomoravské vysočiny do Labské roviny leží v údolé říčky Novohradky město Luže. Do Chrudimi je to z něho, co by kamenem dohodil (asi 18 kilometrů) a do Skutče ještě blíž (asi 6 kilometrů). Centrum města je městkou památkovou zónou. Kromě ní nabízí k vidění i zříceninu hradu Košumberk nebo mohutný areál bývalé jezuitské rezidence s kostelem.

Čistý vzduch všude okolo

Protože v okolí Luže je krajina porostlá lesy bez přítomnosti větších průmyslových závodů, je ve městě poměrně čisté ovzduší. A tak není divu, že tu na počátku 20. století vznikla dětská léčebna, kde se původně léčily děti s tuberkulózou. Hamzova léčebna funguje dosud, ale už jako rehabilitační ústav, který poskytuje následnou a dlouhodobou péči pro děti a dospělé z celé České republiky. Jako jedna z prvních začala Hamzova léčebna využívat hipoterapii, léčbu pomocí speciálně trénovaných koní. V okolí budov léčebny je volně přístupné arboretum, na které navazuje místo, kde stojí zřícenina hradu Košumberk.

Hamzova léčebna. Foto autor: Petr1888; https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hamzova_l%C3%A9%C4%8Debna#/media/File:Hamzova_d%C4%9Btsk%C3%A1_l%C3%A9%C4%8Debna_v_Lu%C5%BEi.jpg

Hrad Košumberk

Na hrad Košumberk se pohodlně dostanete z města Luže chodníkem přes park Hamzovy léčebny. Je to asi jeden a půl kilometru pěší chůze. Je tu možné dojet i autem přes obec Bílý Kůň. Parkovat lze přímo u hradu.

Hrad je původně gotický a pochází z druhé poloviny 13. století. Jeho historie je spojena se slavným rodem Slavatů z Chlubu a Košumberka. Na počátku 17. století byl přistavěn renesanční zámek. Na hradě Košumberk se v českobratrské škole pro šlechtické chlapce vzdělával mladý Albrecht z Valdštejna. A prostoru hradu se staly dějištěm románu Aloise Jiráska V cizích službách.

Koncem 18. století je hrad Košumberk už pustý a zub času se na něm začal podepisovat, takže se postupně změnil v ruinu. Ta byla v roce 1922 zakonzervována. Do současné doby se dochovalo torzo čtvercové věže, částí zdí paláce, brána a zbytky opevnění. Uvnitř areálu pak stojí budova purkrabství. V ní je přístupné hradní muzeum. Hrad je možné si prohlédnout v rámci komentované prohlídky s průvodcem. Na ty ale bude nutné počkat opět až na duben, kdy se o víkendech otevřou brány hradu veřejnosti. Rodinné vstupné vás vyjde na 180 Kč (pro dvě dospělé osoby a dvě děti do 15 let). Samostatná vstupenka pro dospělého stojí 70 Kč, pro děti a seniory 40 Kč.

Zdroj: https://www.hradkosumberk.cz/; https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1umberk

Hrad Košumberk. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.