Zřícenina letohrádku Belveder, kaple sv. Jana Křtitele a rozhledna Vysoká nedaleko Kutné Hory

Kutná Hora je město ve Středočeském kraji, které díky těžbě stříbra v období středověku patřilo mezi nejvýznamnější královská města. Pozoruhodná je i v současné době. A není divu, že její historické centrum je zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Je tu opravdu na co se dívat. Kousek od města se nacházejí zajímavé ruiny bývalého letohrádku a kaple, které za vidění také stojí.

Kutná Hora a chrám svaté Barbory

Do Kutné Hory ročně zavítají tisíce turistů, kteří se chtějí obdivovat jejím historickým pamětihodnostem. Zdejší dominantou je zejména gotický chrám svaté Barbory se svou typickou siluetou. Ale ani okolí města není chudé na pozoruhodné zajímavosti. Ty ale většinou stojí stranou zájmu většiny turistů a zavítají sem je místní či znalí reálií kutnohorského okolí.

Ruiny letohrádku Belveder a kaple

Asi ve vzdálenosti osm kilometrů od Kutné Hory se nachází obec Vysoká a v její blízkosti stejnojmenný kopec vysoký 471 metrů n. m. Zde stojí pozůstatky letohrádku Belveder s kaplí svatého Jana Křtitele a poustevnou (malým klášterem). Jedná se o unikátní stavbu, která byla zároveň kaplí i letohrádkem. Postavená byla na konci 17. století na popud hraběte Františka Antonína Šporka, který byl tajným radou i mecenášem umění. Zasloužil se i o výstavbu poustevny pro tři mnichy, jež stávala západně od letohrádku Belveder.

Další majitelé panství, kteří sem přišli po hraběti Šporkovi, už letohrádek ani kapli nijak nevyužívali. Kaple s poustevnou spravovali augustiniáni z Lysé nad Labem do roku 1759. Zkázou pro letohrádek byl úder blesku na konci dubna roku 1834. Stavba vyhořela a postupně začala chátrat. Dnes se o ruiny letohrádku stará městys Suchdol a občanské sdružení Belveder. Na jeho opravu přispěly i místní soukromé firmy.

Rozhledna Vysoká. Foto autor: BíláVrána; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rozhledna_Vysok%C3%A1_-_kopie.jpg

Jak se k letohrádku dostanete

Ruiny barokního letohrádku Belveder a kaple svatého Jana Křtitele jsou nejblíže přístupné z obce Vysoká, z níž je to jen asi 800 metrů. Vydat se ke zřícenině lze i z obcí Suchdol nebo Mezholez. Kousek od letohrádku (asi 70 m) se nachází rozhledna Vysoká. Z výšky 35 metrů, kam se dostanete po 144 schodech, je možné porozhlédnout po blízkém i vzdáleném okolí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Letohr%C3%A1dek_Belveder_s_kapl%C3%AD_sv._Jana_K%C5%99titele_na_Vysok%C3%A9; https://cs.wikipedia.org/wiki/Kutn%C3%A1_Hora

Ruiny letohrádku Belveder. Náhledové foto autor: Marie Čcheidzeová https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belveder_Vysok%C3%A1_2022_(1).jpg#/media/Soubor:Belveder_Vysoká_2022_(1).jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.