Český Yellowstone: Působivá flora a fauna, a bahenní sopky v přírodní rezervaci

rezervace Soos

Pokud vás baví sci-fi tematika, pak vás jistě zaujme i krajina v přírodní rezervaci Soos. Někteří se budou cítit jako v jiné době. Každopádně zde najdete rozsáhlá rašeliniště a slaniště, kde vyvěrá několik minerálních pramenů a bahenní sopky. Nenechte si ujít ani vyschlá jezera, či zvířata, která se umí uživit na měsíční krajině…

Navštivte ojedinělý Český Yellowstone

Necelých 5 kilometrů severovýchodně od Františkových Lázní se rozprostírá lunární krajina. Národní přírodní rezervace Soos, kterou budete i vy vnímat jako český Yellowstone, leží na úpatí vyschlého jezera v místech, kde na začátku čtvrtohor byly ještě plně aktivní sopky. Dnešní podobu tvoří rozmanité biotopy, které jsou doplněny převládajícími rašeliništi a slatiništi s dozvuky vulkanické činnosti. Ty se projevují jako vyvěrající prameny minerálních vod a výrony páry oxidu uhličitého. Nejlepší „pekelný“ vzduch dotvářejí mofety, bublající bahenní sopky, které dávají dohromady jedinečný zvukový podklad.

Vnímejte zdejší okolí a život

Zem je protkaná vodami okolních potoků a jezer, a je navíc domovem několika druhů chráněných tvorů a kritických mokřadních a slanomilných rostlin. Kolem křemelinového štítu se rozprostírají další slané močály a slaniska, v okrajových částech se rozprostírá bohatá vegetace. Druhové zastoupení tvorů, zejména tvorů bezobratlých, tvorů suchozemských, vodních a okřídlených, se tu výrazně zvýšilo. Možná se vám podaří zahlédnout několik neobvyklých živočichů a rostlin!

Toužíte po informacích? Užijte si naučnou stezku

Celým spletitým systémem močálů, slatinišť a mokřadů prochází více než kilometr dlouhá naučná stezka, která prostřednictvím tabulí seznamuje hosty rezervace o místní geologické činnosti a její historii. Stezka s 9 zastávkami je navíc bezbariérová a vede po okouzlujícím chodníku. Rodiny s dětmi ocení geologický park, muzeum s ukázkami Příroda Chebska a Soosu nebo Historie Země. Dalších nádherných míst je po celé české republice opravdu hodně, tak neváhejte a prozkoumávejte…

Wikimedia Commnons, Pastorius, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soos_Cisarsky_pramen.jpg#/media/File:Soos_Cisarsky_pramen.jpg

Zdroje info: kudyznudy.cz, travelinkg.cz

Náhledové foto: Wikimedia commons, Vojtěch Dočkal, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A1rodn%C3%AD_P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_Rezervace_SOOS_%2831%29.jpg#/media/File:N%C3%A1rodn%C3%AD_P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_Rezervace_SOOS_(31).jpg