Co mají společného ucho, ústa a oči s Lipnicí nad Sázavou? Vydejte se na naučnou stezku Jana Zrzavého nebo si prohlédněte sklepení hradu Lipnice

Jen dvanáct kilometrů od Havlíčkova Brodu leží město Lipnice nad Sázavou, které je už neodmyslitelně spojeno se jménem Jaroslav Hašek. Ten tu totiž tvořil své stěžejní dílo s hlavní postavou dobrým vojákem Švejkem. Městu vévodí částečná zřícenina hradu a v okolí města najdete zajímavá sochařská díla. Lipnicí prochází naučná stezka Jana Zrzavého, který se v nedalekých narodil v nedalekých Okrouhlicích. Na jedno menší město je toho zde k vidění poměrně hodně.

Národní památník odposlechu

Lipnice dostala přízvisko nad Sázavou až ve 20. století. Řeka jí přitom přímo neprotéká, ale ve vzdálenosti pěti kilometrů obloukem obtéká. V okolí města se dříve těžila žula. Dnes jsou lomy zatopené. Přesto stojí je navštívit, protože tu najdete ve skalách vytesané tři reliéfy vysoké asi tři metry známé jako Národní památník odposlechu. Vznikly v letech 2005 až 2007 z podnětu Richarda Haška, vnuka spisovatele Jaroslava Haška. Pojmenovány jsou jako Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlaté oči.

Pokud si je chcete projít, stačí v Lipnici nad Sázavou vyjít na trasu značenou modře, žlutě a červeně, která začíná hostince U České koruny. Po ní se postupně dostanete ke všem třem reliéfům. Zabere vám to asi dvě hodiny času a ujdete přitom čtyři kilometry. Je ale třeba sledovat turistické značení. Po asi kilometru chůze do hostince se cesta rozdvojuje. Po červené trase se dostanete k reliéfu Ústa pravdy, modrá vás dovede k Bretschneiderovu uchu a žlutá ke Zlatým očím.

Bretschneiderovo ucho. Foto: Wikimedia Commons.org / Autor: Jarda 75/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bretschneidrovo_ucho.jpg

Hrad Lipnice

Na skalnaté vyvýšenině mezi dvěma kopci stojí od 14. století hrad Lipnice. Jeho monumentální architektura nenechá chladného nikoho, kdo se zajímá o středověké stavby. Můžete si zde prohlédnout gotickou kapli, rozsáhlá sklepení, studnu, bývalou hodovní síň Jindřicha z Lipé či hradní muzeum. Prohlídka hradu je volná bez průvodce, jeden lístek vás vyjde na 150 Kč pro dospělého a 120 Kč pro děti od 6 let. V měsíci dubnu je hrad otevřen jen o víkendech a o Velikonocích, a to od 10 do 15 hodin.

Naučná stezka Jana Zrzavého

S Havlíčkobrodskem se pojí také jméno malíře Jana Zrzavého, který se narodil v Okrouhlicích. Ty jsou výchozím bodem naučné stezky, pojmenované po tomto českém umělci. Trať je dlouhá dvacet dva kilometry a vede přes Vadín, Krásnou Horu, Lipnici, Babice a Olešnice zpátky do Okrouhlice. Odpočinout si budete moci v dřevěných turistických přístřešcích s lavičkami a zajímavé informace vám podají po trati instalované tabule.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_pam%C3%A1tn%C3%ADk_odposlechu

Hrad Lipnice. Náhledové foto: Wikimedia Commons.org / Autor: Dezidor/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Lipnice_nad_S%C3%A1zavou_(41).jpg

 

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.