Děti Země v akci: Dvě nové žaloby proti povolení dálnice D1 u Přerova jsou na světě

Stavba dálnice

Mnozí řidiči se už těší, jak konečně pojedou po dálnici D1, a to v plné její plánované trase. Dostat se tak třeba do Olomouce nebo Ostravy bude mnohem jednodušší, než je tomu doposud. Tedy za předpokladu, že dálnice vznikne. Nyní to vypadá na další solidní zdržení. Sdružení Děti Země podalo ke Krajskému soudu v Ostravě dvě žaloby. Čeho se týkají a jak se situace má? To vám prozradíme v následujících řádcích.

Dvě žaloby podané v prosinci

Ten první tkví v absenci zmírňujících opatření a druhý v tom, že neexistuje nová rozptylová studie i s vlivy imisí na zdraví. První žaloba podaná dne 5. prosince 2022 se týká povolení padesáti tří objektů ministrem dopravy, druhá podaná 16. prosince 2022 se vztahuje ke 14 objektům pro dálnici D1 u Přerova. Rozhodnutí by mělo padnout do konce dubna letošního roku. Samotná výstavba dálnice začala již 20. prosince 2022 v době před podáním zmíněných žalob.

Jasné důvody obou žalob

Děti Země samozřejmě důvody svých žalob jednoznačně deklarují. Chybí jim ochranná opatření, a to hlavně vodních toků a také rázu krajiny Zajímavé je i vyjádření předsedy hnutí Miroslava Patrika. Ten řekl následující:„Obě stavební povolení mají podle nás zásadní vady a nezákonnosti, takže nám nezbylo, než aby jejich obsah nestranně posoudil krajský soud. Hlavně jsme byli překvapení, že několik zmírňujících a kompenzačních opatření, které uložily orgány ochrany životního prostředí a hygienici, nebylo do stavebního povolení zahrnuto. Dále také chyběly opatření na ochranu vodních toků.“ Jinak došlo také k zamítnutí návrhů týkajících se nepravidelného vysázení dřevin na tělese dálnice.

Chybí rozptylová studie

„Ve spise měla být také nová rozptylová studie s použitím přísnějšího ročního imisního limitu z roku 2020 pro ultrajemný prach a s výpočtem emisí prachu podle nové metodiky z roku 2018, neboť lze očekávat i vyšší hodnoty jeho imisí. Současně nebyla předložena nová studie posouzení vlivu dálnice na zdraví lidí v jejím okolí, hlavně v Dluhonicích, která by tyto nové údaje zohlednila,“ dodal Patrik. Dodat je třeba i to, že bylo vydáno čtyřmi stavebními úřad 7 stavebních povolení. Od prosince loňského roku jsou dvě pravomocná, na ostatní se čeká.

Zdroje info: Autor, http://zpravodajstvi.ecn.cz, https://detizeme.cz

 Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Cestování mě baví. V mnohých lokalitách jsem už byl a rád se s vámi podělím o své zážitky.