Dlouhé stráně – čtyři tipy na super výlety

Dlouhé Stráně

Dlouhé stráně jsou třetí největší přečerpávací vodní elektrárnou na světě a největší vodní elektrárnou v České republice. Většina objektů se nachází pod zemí, zatímco stavby na povrchu jsou začleněny do okolní přírody a vytvářejí sourodý celek.

Na Dlouhé Stráně se dostanete i s kočárkem, od konečné stanice lanové dráhy Kouty nad Desnou vede černá cyklostezka. Výchozím bodem výletu je náměstí v Koutech nad Desnou, kde je parkoviště. Zde objevíte skluzavku a lanovou dráhu přes řeku Desná.

1. Vyhlídka Rysí skála

Resort Kouty nabízí úžasnou naučnou stezku Rysí skála. Příběh stezky vychází z příběhu zatoulané rysice a jejích mláďat, která objeví ochranu na vrcholu Medvědí hory (1163 m n. m.). V oblasti byla  vytvořena zvláštní vyhlídka s přístřeším, která je snadno dostupná od horní stanice lanovky v Koutech. Příběh, v němž se objevují lesní bájné bytosti, pohádková zvířata a vládce hor Praděd, je vyprávěn komiksovou formou na tabulích u každé zastávky, s dalšími údaji o okolní přírodě.

Součástí naučné stezky jsou dřevěné postavy zvířat a lesních živočichů, Pradědův srub, rysí jeskyně a zejména interaktivní prvky prolézaček a atrakcí pro děti. Stezka volně navazuje na dřevěný skanzen Koutecký les. Průvodce pro hosty je dřevorubecká bájná postavička „Koutík“, která se dětí ptá na otázky týkající se informací posbíraných z nachystaných zastávek. Děti, školní výpravy apod. odevzdají vyplněnou brožurku s tématy kolem přírody a životního prostředí Jeseníků v informačním centru v rámci náměstí a za správné odpovědi budou odměněny.

Dlouhé Stráně

Dlouhé stráně: Spodní část přečerpávací elektrárny: Náhledové foto Radek Štěpán

2. Rozhledna na Medvědí hoře

Rozhledna na Medvědí hoře se nachází u horní stanice lanovky v Koutech nad Desnou. Je volně přístupná všem milovníkům dalekých výhledů, uzavřena je pouze v případě nepříznivého počasí.

Rozhledna na Medvědí hoře u Tetřeví chaty se tyčí do výšky osmnácti metrů. Tvoří ji čtvercová ocelová konstrukce obložená dřevem ukotvená do betonového základu. Na krajinu Jeseníků se můžete rozhlédnout nejen z horní plošiny, ale také z vyhlídek a balkonů umístěných po obvodu stavby.

Medvědí hora je součástí lyžařského areálu Kouty, který funguje v blízkosti Loučné nad Desnou, a rozhledna stojí 40 metrů od výstupní stanice lanovky. V oblasti Medvědí hory vede naučná stezka a z Koutů na Malou Jezernou vede moderní horolezecká stezka. Rozhledna je bezvýhradně přístupná, zavírá se jen v případě nebezpečných klimatických podmínek, jako je náledí nebo bouřka.

3. Zámek Loučná nad Desnou

V Loučné objevíte dvoupatrovou čtyřkřídlou budovu, kolem níž se rozprostírá obdélníkové nádvoří. Na jižním průčelí, které je ozvláštněno dvěma barokními hranolovými věžemi, je renesanční vstupní portál. Uvnitř nádvoří jsou zřejmé zděné renesanční arkády. V přízemí jižního a východního křídla jsou chráněny renesanční klenby, zatímco v primárním patře se nacházejí zbytky nástěnných maleb. Vnitřek kaple z posledních velkých přestaveb v 80. letech 18. století je navíc chráněn.

Předchůdcem zámku byla honitba, kterou si na konci 15. století postavili tehdy vážení Žerotínové. V roce 1608 začali Žerotínové budovat své momentální panství v Loučné (tehdy Vízmberk). Součástí byla i rozsáhlá zástavba dnešního zámku, kterou v renesančním stylu provedla italská developerská firma. V roce 1770 musel Jan Karel ze Žerotína odejmout panství svým nájemcům a v roce 1772 koupil zámek velehradský klášter.

V této době byl hrad již obklopen zámeckým závodem a komplexem vrchnostenských závodů, jako byl pivovar, rafinerie, motel, mlýn a dvůr. V roce 1774 nechal opat velehradského kláštera k zámku připojit zdobenou kapli, která byla později povýšena na chrám svatého Cyrila a Metoděje. Kaple byla místem proseb a zpovědí zámeckých pánů. V roce 1833 koupil zámek ve volném prodeji nejpozoruhodnější moravský kancléř Antonín Bedřich Tally Mitrovský z Nemyšle.

Po úmrtí Mitrovského v letech 1844-5 koupili zámek i s pozůstalostí Kleinové, kteří se stali jedním z nejbohatších rodů na Moravě, hodně zasloužilých o zvelebení sobotínských železáren. V současné době hrad prochází rozsáhlou přestavbou a není přístupný, ale park nabízí půvabná zákoutí pro romantické procházky a sportovní cvičení.

4. Hora a rozhledna Praděd

Nejpozoruhodnější horou Moravy a nejvyšším vrcholem Hrubého a Nízkého Jeseníku je Praděd (1 492 m). Na jeho vrcholu se nachází televizní vysílač s jídelnou a rozhlednou. Horní stupeň vysílače je nejvýše položeným (i když umělým) bodem v rámci České republiky.

Praděd má nejdrsnější podnebí, běžná roční teplota nepřesahuje 1 °C. Na severním svahu hřebene můžeme objevit expanzivní ledový srub Tabulové skály se zvláštní vegetací. Rozhlednu najdeme v druhé plošině, kde je prosklená plošina televizního vysílače Praděd, a to ve výšce 73 m od paty věže a je přístupná výtahem. Z rozhledny ve výšce 80 m je za skvělého klimatu krásný výhled na Lysou horu, Sněžku a Radhošť. Za mimořádně dobré viditelnosti je možné spatřit i Vysoké Tatry a Malou Fatru na Slovensku a Nízké Alpy v Rakousku. Trefíte se sem po horolezeckých stezkách i cyklotrasách.

Zajímavost:

Na vrcholu stála první kamenná rozhledna, kterou v letech 1903-1912 postavilo Moravskoslezské sudetské horské a cestovatelské sdružení. Věž byla postavena v romantické duši starobylého gotického hradu. Po hrozné světové válce chátrala a zřítila se. Se vznikem televizního vysílání byla na nejlepším místě postavena dřevěná konstrukce s vysílačem. V roce 1968 byla zahájena výstavba 162 m vysokého vysílače. Výstavba byla dokončena v roce 1983 otevřením restaurace.

Zdroje info: kudyznudy.cz, cd.cz

Dlouhé stráně: Horní část přečerpávací elektrárny: Náhledové foto Radek Štěpán