Dolní tvrz v Nebovidech ožije první sobotu v prosinci vánočním jarmarkem

V centru obce Nebovidy stojí už od 14. století původně gotická tvrz. Její historie je spojená s rodem pánů z Nebovid. Původně tu byla i horní tvrz, ale ta během 15. století vzala za své a byla přebudována na faru. Dolní tvrz měla být kvůli havarijnímu stavu v roce 2001 zbourána, ale díky místnímu spolku Nebovidská tvrz zůstala zachována a dočkala se postupné opravy, jež pokračuje dodnes. První prosincovou sobotu se tu bude konat oblíbená adventní akce pro celou rodinu. Nechcete se jít na ni podívat?

Nebovidská Dolní tvrz

Obec Nebovidy leží jen pět kilometrů od Kolína, devět kilometrů od Kutné Hory, což je vlastně kousek. Ani hlavní město není tak daleko, pouhých sedmdesát kilometrů. Ve středu obce se nachází tvrz, označována jako Dolní. Rozdíl mezi tvrzí a hradem je obvykle ve velikosti. Tvrz byla také více vázána na okolní osídlení, většinou byla součástí vesnice, zatímco hrad stával na nějakém dominantním místě bez vazby na okolní sídliště.

Dolní tvrz v Nebovidech byla původně vybudována v gotickém slohu, byla ale čtyřikrát přestavována. Nejprve měla jedno či dvě obytná křídla, věž, byla obehnaná příkopem a valy. V současné době má čtvercovou dispozici, která vznikla renesanční přestavbou. V 18. století byla přestavěna v barokním slohu a pak sloužila jako sýpka, aby v ní ve 20. století hospodařilo JZD. Jak už to bývá, to se hodně negativně podepsalo na jejím stavu i vzhledu, protože zde byly provedené nevhodné stavební úpravy.

Dolní tvrz a ocelová plastika. Foto autor: Kosatka;  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocelov%C3%A1_plastika_p%C5%99ed_b%C3%BDvalou_tvrz%C3%AD_ve_st%C5%99edu_Nebovid_(Q66565086)_01.jpg

V současné době se na Dolní tvrzi konají různé kulturní a filmové akce a komentované prohlídky. Oblíbený je zejména vánoční jarmark, který se letos uskuteční v sobotu 3. prosince 2022 od 11 do 18 hodin, který se ponese v adventní atmosféře.

Na co se můžete na jarmarku v Nebovidech těšit

Vánoční jarmark se bude konat na svátečně vyzdobené Dolní tvrzi. Pro návštěvníky budou připravené řemeslné dílny – kovárna, apatyka, svíčkárna. Hlad budete moct zahnat ve staročeské krčmě a dát si něco dobrého z domácí zabíjačky. Chybět nebude ani kulturní program – country tance skupiny Jedeme dál, hudební skupina ES-KIDS. Od 15:00 hodin zahraje orchestr Harmonie 1872 a od 16:00 hodin si přijdou na své i děti. Pohádku Vánoce s kůzletem uvede Divadélko Kůzle. A od 17:00 hodin vše završí ohňová show Tortus De Ignis. Vstupné na akci je 50 Kč, rodinné vyjde na 150 Kč.

Zdroj: https://www.facebook.com/NebovidskaTvrz; https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebovidy_(tvrz,_okres_Kol%C3%ADn)

Dolní tvrz v Nebovidech. Náhledové foto autor: Jstojanov; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tvrz_Nebovidy.JPG

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.