Festival umění a kreativity ve vzdělávání s sebou nese nádech nových trendů – a přesouvá se také on-line

Není vám současný stav vzdělávacího systému FUK? Ne, nepřepsali jsme se, jen reagujeme na nejnovější počin, který by rád tohle všechno změnil.

Cesty ke změně hledá Festival umění a kreativity ve vzdělávání – druhý ročník přinese více než 110 akcí. Vše proběhne od 2. do 22. února 2022, a to online i offline. Už nyní je jisté, že zapojeno bude přes 30 kulturních subjektů napříč republikou a účastníky čeká více než 110 festivalových aktivit.

Na co se bude festival soustředit

Zapojení umění do procesu učení, tzv. kreativní učení, vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Festival se dlouhodobě snaží o mezioborový přístup, který pohlíží na člověka jako na celek a rozvíjí ho po všech stránkách – tedy po té kognitivní, emocionální, sociální, etické i fyzické.

Foto: ČTK

„Dosud nevyužitý potenciál vidíme také v díle a celostním přístupu Jana Amose Komenského k člověku. Jeho výrok ‚Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce‘ souvisí s myšlenkou cílevědomé tvořivé činnosti, v níž viděl Komenský nejlepší nástroj utváření vztahů člověka ke světu už před pěti sty lety,“ říká Jiří Raiterman, vedoucí vzdělávacích a rodinných programů Centra DOX.

Kdo si přijde na své? Všichni

Připraven je skvělý program pro rodiče, rodiny s dětmi, dospívající, učitele, školy, odborníky a samozřejmě i pro veřejnost. Školy si v období festivalu mohou objednávat programy za zvýhodněných podmínek.

Organizátoři festivalu oslovili pro tento ročník také zahraniční hosty. James Lawlor z organizace Narrative 4 představí 9. února v DOXu metodiku vzdělávacího projektu založeného na konceptu sdílení příběhů a radikální empatie. Cílem festivalu je seznámit širokou veřejnost s konceptem kreativního učení.

Náhledové foto: ČTK

Zdroj: Není vám současný stav vzdělávacího systému FUK? Cesty ke změně hledá Festival umění a kreativity ve vzdělávání – druhý ročník přinese více než 110 akcí | Protext – PR služby ČTK

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.