Hehe kultura získává v Číně stále větší prostor – a zhlížejí se v ní i další světové státy

Čína se snaží vybudovat svůj obraz jako země, ve které se mohou bez obav mísit různé národy i kultury, aniž by byla potlačována jejich jedinečnost. A právě proto vznikla i tzv. Hehe kultura, která směřuje mimo jiné i k dosažení harmonického soužití člověka a přírody.

Porozumět Hehe Kultuře a Komunitě se sdílenou budoucností pro lidstvo se aktuálně snaží v Taizhou (Zhejiang). Letošní fórum se proto zaměřilo na „Hehe Kulturu a Komunitu se sdílenou budoucností pro lidstvo“. „Hehe Kultura“ má v Číně dlouhou historii a je cenná pro zlepšení globálního vládnutí a řešení společných výzev, kterým lidstvo čelí, tedy tak to alespoň tvrdí oficiální zdroje.

O čem to vlastně je

Han Nathan, generální konzul Maltské republiky v Šanghaji, vyzval k úsilí o vybudování nového rámce spolupráce založeného na dnešní neustále se měnící realitě. Li Yueqi, tajemník výboru KSČ města Taizhou, pak poukázal na to, že kultura Hehe je vynikajícím genem čínské civilizace, který ztělesňuje koncept harmonie mezi člověkem a přírodou.

Velká čínská zeď

Foto: Pixabay

Podle dalších názorů má pak kultura Hehe má nejen pozitivní kulturní význam při podpoře budování harmonické společnosti, ale také velký teoretický a praktický význam při usnadnění výměn a dialogů mezi různými zeměmi, rasami a náboženstvími a při podpoře světového mírového rozvoje.

Čína hovoří v první řadě o přátelství

Navzdory tomu, jak světová média i lidé vnímají Čínskou republiku to v kultuře Hehe vypadá, jako kdyby vůbec do Číny nepatřila. Mimo jiné v ní totiž platí pravidlo, které říká: „Společenský pohled na harmonii v rozmanitosti vyžaduje, aby v jakékoli komunikaci byl udržován harmonický a přátelský vztah.“

Během celého fóra padala hesla jako „udržení míru a spoluprosperity a dosažení inkluzivního rozvoje“, „udržení harmonie a vzájemných výhod a dosažení oboustranně výhodné spolupráce“ a „udržení harmonického soužití a dosažení ekologické civilizace“. Myslíte si, že je Čína schopná a ochotná něco takové dodržet, nebo jde spíše o výkřik do tmy?

Náhledové foto: Pixabay

Zdroj: Porozumět Hehe Kultuře a Komunitě se sdílenou budoucností pro lidstvo v Taizhou, Zhejiang | Protext – PR služby ČTK

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.