Izraelské město Jaffa je jedním z nejstarších přístavů na světě. Námořníci sem na lodích připlouvali již před 3 a půl tisíci lety

V Izraeli jsou nejčastěji cílem turistů města Jeruzalém se Zdí nářků, Betlém jako rodiště Ježíše Krista nebo Mrtvé moře, tedy nejníže položené místo na zemském povrchu. Kdo může, zajede se podívat i do Tel Avivu na pobřeží Středozemního moře, což je největší izraelská metropolitní oblast a ekonomické a kulturní centrum země. Od 50. let minulého století je jeho součástí i přístav Jaffa, který rozhodně stojí za pozornost. Jméno prý dostal po jednom ze tří synů Noema – Jáfetovi.

Od starověku po Napoleona Bonaparte

Ve starověku se Jaffa nazývala Tel Jaffo a byla důležitým strategickým místem díky své poloze na skále vysoké 40 metrů. Lidé tu sídlili již v době bronzové. Poprvé se o Jaffě zmiňuje staroegyptský papyrus z roku 1470 př.n.l. O Jaffě se píše i ve Starém zákoně, konkrétně v Knize Jozue. Král David a jeho syn Šalomoun ji využívali jako přístav, kam dopravovali materiál na stavbu Prvního Chrámu. Z Jaffy pocházel i biblický Jonáš, jenž skončil v břiše velké velryby. Původními obyvateli Jaffy byli Kananejci, vystřídali si tu ale i Byzantinci, Osmané, křižáci a mihnul se tudy i Napoleon Bonaparte, když jeho vojska v roce 1799 Jaffu dobyla.

Moderní historie

Až do založení Tel Avivu jako nového židovského předměstí v roce 1909 byla Jaffa nejvyspělejší oblastí v Palestině. Podle plánu OSN z roku 1947 se měla Jaffa stát součástí plánovaného židovského státu. Následovala První arabsko-izraelská válka, jež vypukla po odchodu britských vojsk z Palestiny a po vyhlášení samostatného židovského státu v květnu 1948. Na území nově vzniklého státu Izraele vpadla arabská vojska s cílem ho zničit. To se jim nepodařilo, protože za vítěze této války je považován právě Izrael. Výsledkem války byl odchod arabských obyvatel z Jaffy. Po válce začali do Izraele proudit židovští imigranti a usídlovali se mimo jiné i v Jaffě, která se v roce 1950 stala součástí Tel Avivu.

Hodinová věž v Jaffě. Foto: Pixabay

Historické pamětihodnosti v Jaffě

V současné době je Jaffa turistickým lákadlem. Obnovené části Starého města mají působivou atmosféru, k níž přispívají úzké malebné uličky s malovanými keramickými dlaždicemi, starobylé budovy a historické památky, umělecké galerie či zdejší restaurace či kavárny. Z Tel Avivu sem přesídlili umělci a otevřeli si zde své ateliéry.

Mezi nejdůležitější historické památky patří Dům Šimona Koželuha, v němž pobýval apoštol Petr. Při procházce Jaffou narazíte na domech na modré dlaždice se znameními zvěrokruhu. Modrá barva je v Jaffe oblíbená, protože je považována za nositelku štěstí. Touto barvou jsou často natřené i rámy oken. Nejstarší pamětihodností v Jaffě je egyptská brána z doby vlády Ramesse II. z roku 1400 př.n.l., jež vedla do luxusního paláce. Cestou do starých jaffských uliček je možné narazit na strom rostoucí v zavěšeném džbánu neboli Plovoucí pomerančovník.

Zajímavá je i Hodinová věž nebo kostel svatého Petra, jenž je na rozdíl od jiných kostelů orientovaný na západ. Nedaleko něho stojí fontána zvěrokruhu z roku 2011, jež stojí na místě původní studně přání. Kousek od kostela je most přání se zajímavou kamennou mozaikou. Poblíž kostela se nacházejí schody do přístavu.

Zdroj: https://www.tudosobretelaviv.com/jaffa; https://www.israel-in-photos.com/jaffa.html?utm_content=cmp-true

Pohled na přístav Jaffa. Náhledové foto autor: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.