Kaolinový důl v Nevřeni je zajímavou technickou památkou, do které se můžete podívat

Vedle historických architektonických pamětihodností, které jsou lákadlem pro turisty, existují také technické památky. Ty vám sice nenabídnou renesanční portál nebo gotickou kapli, ale ukážou, jak se v minulosti pracovalo nebo jaké stroje se používaly. To stojí také za vidění. Jedna taková památka technického rázu se nachází v obci Nevřeň, vzdálené od Plzně sotva třináct kilometrů.

Nevřeň a těžba kaolinu v hlubinném dolu

V Nevřeni se od poloviny 19. století až do 20. let 20. století těžilo černé uhlí, a to v dolech Adam a Chrisogon, později pak ještě v dole Irena. Kromě toho zde probíhala těžba kaolinu, povrchově i hlubině. Tímto se obec Nevřeň stala horní osadou. Důlní chodby byly široké až 6 metrů, vysoké 12 metrů a nacházely se v hloubce až 18 metrů.

Těžba probíhala za pomoci parního stroje, přičemž vytěženou horninu odváželi rolníci svými povozy na nádraží do Kozolup a odtud do Třemošné. Doprava to byla obtížná, navíc hornina obsahovala sotva 14 procent kaolinu. Majitel dolu Leo Wedell se proto rozhodl v roce 1897 přestěhovat těžební zařízení do Ledců. O obnově těžby kaolinu se uvažovalo ještě ve 20. letech minulého století, ale nakonec z toho sešlo.

Nové multimediální centrum v Nevřeni

Kaolinový důl zůstal na dobu sto let uzavřený. V roce 2014 bylo v Nevřeni vybudováno moderní víceúčelové zařízení Centrum Caolinum s multimediální expozicí o geologické minulosti a historii těžby této horniny. Kaolinový důl se stal majetkem obce Nevřeň, která přemýšlela, co s ním. Pomohlo jí filmování pohádky Čertí brko, kdy bylo díky filmařům vybudována nová vstupní brána a přístupová chodba do dolu. Doposud se do něho bylo možné dostat jen šest metrů dlouhou skruží. Důl byl pečlivě upraven a v červnu 2019 zpřístupněn veřejnosti.

Důl v Nevřani. Foto: Marie Čcheidzeová; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C5%AFl_Nev%C5%99e%C5%88_(11).jpg

Kaolinový důl Pod zemí

Ke kaolinovému dolu vede naučná stezka Pod zemí, která začíná u Centra Caolinum v Nevřeni a konči u vstupu do dolu. Je dlouhá 1 kilometr. Pravidelné prohlídky dolu Pod zemí začínají opět od dubna o sobotách, rezervaci a prodej vstupenek má na starosti Centrum Caolinum v Nevřeni. Vstupenku je proto nutné si zde vyzvednout, a to nejpozději půl hodiny před plánovaným časem prohlídky.

Teplota v dole se pohybuje okolo 10  °C, tak je třeba na to pamatovat stejně jako na pohodlnou obuv. Ochrannou přilbu návštěvníci dostanou před vstupem do podzemí. Prohlídka trvá asi jednu hodinu. Základní vstupné je 170 korun, zlevněné 120 korun, dětské 100 korun.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_Nev%C5%99e%C5%88http://www.centrumcaolinum.cz/cs/pod-zemi-1560171596/terminy-prohlidek/; 

Kaolinový důl v Nevřeni. Náhledové foto autor: Marie Čcheidzeová; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C5%AFl_Nev%C5%99e%C5%88_(1).jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.