dítě ve vlaku

Kontakty s chudobou budou stále častější – koronavirus cílí na ty nejzranitelnější, na které vlády zapomínají

Problém dětské chudoby bývá spojován zejména s tzv. rozvojovými zeměmi. Ale jak to tak vypadá, v následujících měsících a letech by to už nemusela být pravda. Organizace UNICEF varuje, že míra dětské chudoby bude v rozvinutých zemích stagnovat, místo aby se (jako před pandemií covid-1) situace postupně zlepšovala. A vše bude trvat nejméně po dobu dalších pěti let.

A proč tomu tak je? Podle jích zjištění pouze 2 % vládních opatření (učiněných během během první vlny koronaviru) směřovala k cílené ochraně dětí. Ano, pouhá 2 % podpory míří do rodin.

Slumy nejspíš nečekejte, problémy mohou být docela jinde

Zpráva Supporting Families and Children Beyond COVID-19: Social Protection in High Income Countries od výzkumného centra UNICEF Innocenti se zaměřuje zejména na sociální a ekonomický dopad pandemie na děti . Získávala průměrné hodnoty ve 41 zemích, řazených do skupiny států s vysokými příjmy- Rozhodujících bylo těchto šest ukazatelů:

  • riziko dětské chudoby,
  • dětská úmrtnost,
  • podíl nepracujících, nestudujících a na zaměstnání se nepřipravujících mladistvých (NEET),
  • skóre čtenářské gramotnosti,
  • počet sebevražd mladistvých
  • a počet vražd spáchaných na dětech.

Stranou průzkumu samozřejmě nezůstala ani počáteční reakce vlády na krizi. Nakonec se snaží také odpovědět na otázku, jak lze jakákoliv další možná budoucí politická opatření optimalizovat tak, aby lépe podporovala právě mnohdy opomíjená práva dětí. A jak je na tom ČR?

Děti

Zdroj obrázku: Pixabay.com

I ČR do oněch 41 sledovaných zemí patřila

A jaké jsou výsledky? Zpráva UNICEF nám nade vší pochybnost ukázala, že v ČR je možné vypozorovat poměrně vysokou míru sebevražd mladistvých. Držíme v tomto ohledu smutný rekord. Počet sebevražd (počítáno na na 100 000 mladistvých, nacházejících se ve věku 15-19 let) u nás stoupl na 8,3. A to je nejvyšší číslo ve ve střední Evropě. Nejhůře je na tom v tomto ohledu Islandu (18,4).

„Výše finanční pomoci určené přímo dětem a rodinám neodpovídá závažnému dopadu pandemie ani tomu, jak dlouhodobý je její očekávaný dopad,“ říká se také ve zprávě. A s tím nelze než souhlasit.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *