Korálové útesy chtějí vědci nahradit konceptem „Super útesů“, který bude lépe odolávat klimatické změně

Pokud jste na koncept „Super útesů“ ještě nenarazili, pak vás uklidníme. Nejde o nic uměle vyvinutého. Naopak – super útesy vytvořila sama příroda. My jenom tak úplně nevíme, jak. A právě to vědci snaží změnit.

Není totiž pravdou, že korálové útesy ve světě pouze zanikají. Naopak – mnohé se dokážou i samy obnovovat, a to i přes to, že teplota moří a oceánů dlouhodobě roste.

Co jsou to super útesy

O těchto nezvyklých jevech hovoří zpráva The Nature Conservancy. Podle ní jsou super útesy vysoce odolné a mohou přežít v oteplujícím se oceánu. Vyvíjejí se samy od sebe a zatím není úplně jisté, jaký je mechanismus jejich vzniku. Posláním projektu Super útesy je identifikovat, chránit a rozvíjet celosvětovou síť Super útesů a jednoduše tak přirozeným způsobem zajistit budoucnost korálových útesů bez nadměrných zásahů člověka.

Za vší stojí tým projektu Super Reefs, který v sobě sdružuje odborníky na vědu o oceánech, ochranu přírody a řízení z Oceánografického institutu ve Woods Hole, Stanfordovy univerzity a organizace The Nature Conservancy.

Proč právě super útesy

„Viděla jsem útesy, které byly zničeny, a viděla jsem útesy, které se za mého života obnovily,“ říká Elizabeth McLeodová, vedoucí oddělení globálních systémů útesů, působící právě v organizaci The Nature Conservancy. „Musíme nutně vlézt do vody, určit korálové útesy, které mohou přežít klimatické změny, a zajistit jejich ochranu před dalšími vlivy.“

Foto: Pixabay

Jak tedy již bylo řečeno – nejde o vybudování něčeho nového. Naopak. Zaměřují se na projekty, souvisejících s celosvětovými iniciativami na ochranu oceánů. Jejich cílem je především zlepšit zdraví oceánů pro přírodu a lidi pomocí ochrany a obnovy kritických stanovišť. Mezi tato stanoviště jsou počítány právě korálové útesy, ústřicové útesy, ale také pobřežní mokřady, kterých v důsledku klimatických změn také rychle ubývá.

Aktuálně se mezi ty nejdůležitější projekty počítá například:

  • obnova asijsko-pacifických korálových útesů v Austrálii, Hongkongu, Číně a Korálovém trojúhelníku
  • ochrana a obnova korálů v zemích Korálového trojúhelníku – Indonésii, Papui-Nové Guineji a Šalamounových ostrovech
  • ochrana a obnova pobřeží v Mexickém zálivu
  • zlepšení rybolovu v Mexiku

Všechny tyto projekty jsou velmi důležité a dohromady mají opravdu značný potenciál.

Zdroj: https://www.wvnews.com/business/spole-nost-mary-kay-inc-byla-uzn-na-ve-zpr-v-the-nature-conservancy-z/article_04ad6a0c-f7d0-5bfd-8028-b8588fd97c36.html, https://www.metro.cz/tiskni.aspx?r=metro-protext&c=A221111_104500_metro-protext_wei, https://www.protext.cz/english/press-release.php?id=41298

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.