Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře – dotek Itálie ve Žďáru nad Sázavou

Zelená hora

Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře – dotek Itálie ve Žďáru nad Sázavou. Ve Žďáru nad Sázavou na Zelené Hoře naleznete významnou stavbu barokní gotiky a to poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého. Kostel je dílem známého architekta Jana Blažeje Santini-Aichela.

Od roku 1994 je tento Santiniho výtvor na seznamu světových kulturních a přírodních památek UNESCO.

Vznik kostela na Zelené hoře

Roku 1719, po otevření hrobu sv. Jana Nepomuckého, přišel se záměrem postavit kostel žďárský opat Václav Vejmluva. Na své náklady provedl stavbu v letech 1720-1722 se záměrem oslavit tohoto patrona a světce. Chrám byl vysvěcen 27. září 1722.

Roku 1784 dne 16. července vznikl v areálu kláštera požár, který zachvátil a zcela zničil střechu poutního kostela. Za dva měsíce byl klášter zrušen, ale pomocí místních obyvatel a Matěje Sychry byl areál zastřešen.

Obchodní Josef Pluhař uspořádal sbírku k záchraně kostela. Základem bylo zakrytí kostela prkny. Opravu kostela však moravskoslezské gubernium povolilo až v roce 1792 se dvěma podmínkami:

  1. Do areálu se přenese hřbitov a kostel se bude používat jako pohřební

  2. Žadatelé doloží dostatečnou peněžní hotovost na opravu a provoz

Od roku 2018 probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která byla dokončena v říjnu 2021.

Architektonický skvost

Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře patří mezi Santiniho architektonické skvosty. Kostel je spjat s číselnou symbolikou a to především číslovky pět. Půdorys kostela je ve tvaru pěticípé hvězdy.

Kostel samotný má pět oltářních výklenků a pět východů. Kolem centrálního prostoru je deset kaplí. Hlavní oltář má pět andělů a pět hvězd.

Postranní oltáře, zasvěcené evangelistům Janovi, Markovi, Lukášovi a Matoušovi, jsou čtyři. Kostel obklopuje hřbitov. Ambity mají tvar deseticípé hvězdy.

Zelená hora

Náhledové foto: Pixabay

Zelenohorské zvony

Zvony v kostele svatého Jana Nepomuckého byly poprvé zrekvírovány za první světové války. Zvonař Rudolf Manoušek odlil roku 1926 zvony nové. Ovšem i ty byly v roce 1941 zrekvírovány.

Vnuk Rudolfa Manouška, Petr Rudolf Manoušek odlil v roce 2015 v nizozemském Astenu nové zvony:

  • Svatého Vojtěcha – zvoní v 8 hodin ráno

  • Svatou Zdislavu – zvoní v 18 hodin klekání

  • Svatého Cyrila a Metoděje – zvoní v poledne

Všechny tři zvony se rozezní před sobotní mší a v poledne v neděli.

Zdroje: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/poutni-kostel-sv-jana-nepomuckeho-na-zelene-hore, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_(%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou)

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.