Máte rádi romantické cíle? Pojeďte s námi do jižních Čech

Romantika

Léto je vždy ideální pro cestování po naší krásné zemi. A pokud jste tak trochu sentimentální duše, zbožňujete příběhy skřítků nebo nefalšované řemeslo, vydejte se do jižního cípu naší země. Na co se tam můžete těšit?

Za příběhem o chlebu

Začneme nejprve s k vodním mlýnem, který se nachází na území města Hoslovice, vzdáleného 17 kilometrů od Strakonic. Nacházejí se zde tři zajímavé budovy – mlýn s obytnou částí, stáje s kravínem a stodola. Najdete tu jezero s hrází, plantáží a kopečky. Je to pravý městský sentiment a návštěva takového místa vás přenese do dob dávno minulých. Můžete se zde setkat s pravým mlýnským životem, protože budete moci sledovat činnost kola, setkat se s domácími zvířaty v podobě koz a ovcí, vyzkoušet si kosu nebo mlátit obilí.

Přejděme k rytířům

Nedaleko královského města Písek se nachází chráněné pozdně gotické opevnění, které je součástí zvláštního kronikářsky zpracovaného areálu Kestřany. Prvotní komponovaná zmínka o Kestřanech pochází z roku 1315, kdy majitel Horní tvrze Albert z Kestřan daroval písecké náboženské obci pahorek Okopanice. Albert z Kestřan měl tři děti, Michala, Šimona a Bartoloměje, jejichž jména se datují k roku 1338.

Rytíř
Foto: Pixabay

Od počátku měli vladykové z Kestřan manskou povinnost vůči panovníkovi, což znamenalo, že museli v případě potřeby sloužit pánovi se čtyřmi koňmi zbrojnými. V roce 1990 koupila celý areál Agrární komora Kestřany a na Horní tvrz si činila nárok až do roku 2005, kdy ji koupili Haladové. Od té doby je tvrz v soukromých rukou a postupně se opravuje. Jedná se o výborné místo, ze kterého na vás dýchne kus historie.

A co takhle hřbitov?

Albrechtice nad Vltavou vás na svůj hřbitov přitáhnou. Městský hřbitov se rozprostírá kolem kostela a je prozářen kaplemi s lidovými malbami a veršovanými náhrobními rytinami. Původcem myšlenky postavit na hřbitovní ohradní zdi pomníky zemřelým ve tvaru půlkruhové arkády podepřené dvěma sloupy, byl farář Vít Cíza. Prvotní svazek tří kaplí byl postaven na jaře roku 1841.

Tyto památky jsou osvíceny železnými kříži, obrazy patrona nebo patronů zemřelých. Matěj Kubíček a další chalupník potřebovali postavit památníky pro své drahé. Protože se nikdo jiný k připojení trojice dobrovolně nepřihlásil, postavil třetí pomník na své náklady za jeden lazar místní duchovní Cíza. Protože všichni poutníci dávali přednost vztyčeným pomníkům, zrodila se myšlenka postavit další kolem celého hřbitova. Za dlouhé čtyři roky stálo kolem hřbitovní zdi 60 kapliček.

Zdroje info: kudyznudy.cz, femina.cz

Náhledové foto: Pixabay