Mayové vedli kalendář, díky kterému pochopili život

Mayové

Pravda je, že starý mayský kalendář měl 819 dní. A přesně to vědcům znemožnilo se hnout z místa. Až do své poslední úvahy se každopádně snažili pochopit, jak se všechny planetární události vešly, do tak dlouhého kalendáře. 819denní cyklus mayského kalendáře se shoduje s planetárními cykly, které trvají 45 let. A to je mnohem širší pohled na mayský kalendář, než o jaký se věda snažila v minulosti.

Mayský speciální kalendář

Dva analytici uvádějí, že právě proto nebyli vědci až do současnosti schopni zjistit, jak mayský kalendář skutečně funguje. Proto posunuli délku kalendáře na 20 období po 819 dnech a náhle se vyvinul jasný plán, v němž synodická období všech zřejmých planet odpovídala bodům stanic v rámci 819denního kalendáře. To znamená, že Mayové vzali svůj 45 let starý pohled na uspořádání planet a zakódovali jej do kalendáře, jehož návod skutečně vyspělá věda nebyla schopna až do současnosti rozluštit!

Ačkoli starověká mayská kultura nabízela různé typy kalendářů, vědce nejvíce zmátl tento 819denní kalendář nalezený v glyfických textech. Vědci se dlouho domnívali, že tento kalendář souvisí s pohyby planet, kdy se planeta vizuálně vrací na stejné místo na obloze. Každá planeta se však pohybuje zcela jinak a vědcům se zdálo, že to v rozpětí 819 dní nedává smysl. Když se však na to podívali v průběhu 16 380 dní, tedy zhruba 45 let, najednou to do sebe všechno zapadlo. Merkur byl vždy výchozím bodem pro složitou časovou osu, protože jeho synodická perioda, 117 dní, dobře zapadala do 819 dní. Pak ale vědci museli začít číslo 819 extrapolovat.

A co ostatní planety v mayském kalendáři?

Mayové 2
Foto: Pixabay

Mars se synodickou periodou 780 dní přesně odpovídá 21 periodám, tedy 16 380 dnům, a 20 cyklům po 819 dnech. Venuše potřebuje sedm period, aby prošla pěti 819denním cyklům, Saturn 13 a Jupiter 39 period, aby dosáhl 19 819 dnů. Mayové se tedy neomezovali na nejen tak ledajaké planety. Díky tomu byli schopni vytvořit řadu 819 dní pro svůj fantastický kalendářní systém, který využili k předvídání všech synodických období každé planety.

Mayové měli samozřejmě více kalendářů, ale všechny ostatní v podstatě vyžadovaly informace z tohoto kalendáře, aby fungovaly. Mayové v tom okamžiku sbírali data do všech kalendářů a měli různorodé chápání času a světla, v rámci cyklů, které byly schopni pochopit a zaznamenat. Čili akceptovali, že se všechno opakovalo! Přicházela stále stejná období a s nimi stejné příležitosti…

Zdroje info: novinky.cz, dotyk.cz

Náhledové foto: Pixabay