Město Demre v turecké Antalayi: Bývalé působiště svatého Mikuláše je významným historickým místem

Do konce roku se stačí už jen pětadvacetkrát vyspat a děti dnes otevřely šesté okénko u adventního kalendáře. Svůj svátek slaví svatý Mikuláš. Lidová pranostika říká, že když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší. Případně Mikuláš na blátě, Vánoce na ledě. Tento svatý patří mezi nejuctívanější v celém křesťanství a jeho svátek je spojený s rozdávání dárků dětem. Inspiroval mimo jiné k vytvoření postavy Santa Clause. Svatý Mikuláš je patronem studentů, dětí, lékárníků i vězňů. Víte, odkud pocházel?

Ochránce křesťanství a dobrodinec

Svatý Mikuláš u Myry se narodil do řecké rodiny mezi rokem 280 až 286 ve městě Patara v římské provincii v oblasti Malé Asie – tedy v dnešním Turecku. Po smrti svého otce údajně svatý Mikuláš rozdal zděděný majetek chudým. Předpokládá se, že se stal biskupem a působil v Myře, což je dnešní město Demre v Turecku.

Během svého působení se věnoval dobročinnosti, byl zapáleným obhájcem víry a bojovníkem proti pohanství a ochráncem nespravedlivě odsouzených. Zemřel pravděpodobně 6. prosince mezi lety 345 až 350. Bývá zobrazován jako starší biskup s vousem v červeném plášti, s biskupskou mitrou a biskupskou berlou v ruce. Jeho svátek je považován za přípravu na Vánoce.

Patara a Myra v současné době

V současné době je Patara jednou z největších tureckých pláží v Lýkii, dlouhá je 18 kilometrů a dosahuje až 300 metrů šířky. Protože patří k místům, kde mořské želvy kladou svá vejce, je chráněným místem.

Město Demre, jež leží v provincii Antalaya na pobřeží Středozemního moře, dostalo své jméno po stejnojmenné řece. Bývalo hlavním městem historické provincie Lýkie.

Až do roku 1920 tu většina obyvatel byla křesťanští Řekové. V roce 1923 na základě Úmluvy o výměně řeckého a tureckého obyvatelstva, jež souvisela s řecko-tureckou válkou (1919-1920), došlo k jejich odchodu do Řecka. Bylo tomu hlavně kvůli opakovaným masakrům křesťanských menšin, ke kterým docházelo v Osmanské říši před a během první světové války. Dokladem tohoto exodu jsou opuštěné řecké domy, které jsou v Demre dodnes viditelné.

Demre. Foto autor: Максим Улитин; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demre,_07570_Demre-Antalya,_Turkey_-_panoramio_(33).jpg

Kostel svatého Mikuláše v Demre

Oblast je turisticky oblíbená. Láká především kostel svatého Mikuláše v Demre, postavený v byzantském stylu v 6. století na místě staršího kostela, kde svatý Mikuláš působil jako biskup. Významné jsou jeho nástěnné fresky. Archeologické vykopávky v 80. letech minulého století odhalily sargofág, jenž mohl být původním hrobem svatého Mikuláše.

Z městečka Demre je možné se vydat na výlety lodí na pláže Simena, Patara a Kaputas. Za návštěvu stojí i skalní hroby v Xantos a Andriake. Původní starověké město Myra, které vzniklo v 5. století př. n. l., se nachází asi tři kilometry od Demre. K vidění jsou tu mimo jiné zbytky starověkého divadla.

Zdroj: https://turecko.svetadily.cz/demre/lokality; https://en.wikipedia.org/wiki/St._Nicholas_Church,_Demre

Starověké divadlo v Myře. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.