Island Wight

Mezi rezervace UNESCO přibylo 18 lokalit

Dnes se podíváme na aktuální seznam biosférických rezervací UNESCO. Na něm právě v této době totiž přibylo 18 nových lokalit. Představíme si některé a řekneme si, co vlastně znamená na takovém seznamu figurovat. Pojďme tedy na to!

Nové lokality

Jde o oficiální seznam UNESCO, který sdružuje biosférické rezervace. Nově zde najdete třeba chráněné zóny Julských Alp v Itálii, dále třeba polský národní park Roztocze nebo britský ostrov Wight. O přidělení na seznam rozhoduje k tomu věcně příslušný výbor Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu. Rozhodlo se tak na zasedání v Paříži.

Co se při zájmu posuzuje?

Pokud bude někdo chtít dát nějakou lokalitu na tento seznam biosférických rezervací UNESCO, stejně jako tomu bylo před zapsáním výše zmíněných lokalit, bude se posuzovat mnoho faktorů. Mezi ty nejdůležitější určitě patří, zda se místní obyvatelé dokážou přizpůsobit požadavkům na ochranu této lokality. Dále také například to, zda samotní občané dokáží aktivně pečovat o udržování přírodního dědictví a tradic v regionu. Nejde však ani zdaleka o jediné posuzované faktory. Vcelku typické pak také je, že mezi lokality, které usilují o zapsání na seznam rezervací UNESCO, je mnoho přeshraničních regionů.

Seznam 680 lokalit

A výbor UNESCO opravdu vybírá pečlivě. V této době je na seznamu 680 míst. Ta se nacházejí ve 122 zemích světa. Právě teď, jak bylo již řečeno, se tato vybraná společnost biosférických rezervací rozšířila o 18 nových členů. mezi další přidané patří například lokalita údolí rakouské řeky Mury, dále norský region Nordhordland nebo Elton – jezera na jihu Ruska. Mezi země s takovou rezervací se také zařadilo poprvé Svazijsko. Právě tato jihoafrická země a její pohoří Lubombo se dostaly poprvé na seznam. Z českých luhů a hájů sem patří například Křivoklátsko nebo Třeboňsko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *