Místo kudy kráčely dějiny: Sázavský klášter

Klášter

Tři hvězdy nacházející se pod nebesy. Přesně takto je možné charakterizovat slavný Sázavský klášter. Jedná se o místo, které je doslova protkáno spoustou legend. Zvláštní mystickou atmosféru s nádechem bible a kadidla můžete ochutnat i vy. Svatý Prokop tady právě podle legend oral společně s čerty a pohanské zvyky tady tudíž měly také svou tradici. Právě se svatým Prokopem je spjata i spousta dalších událostí, jež se Sázavským klášterem souvisejí.

Svatý Prokop dokázal mnohé

Zmiňovaný světec podle legend dokázal za svého života skutečně hodně. Nejen, že procestoval celou Evropu, ale zamířil i do oblasti Kyjevské Rusi a nakonec putoval až do daleké Byzance. Po cestě se naučil opravdu užitečným věcem. Legendy hovoří zejména o jeho schopnosti proměnit vodu ve víno. Právě proto mu kníže Oldřich pomohl ve výstavbě paláce u řeky Sázavy. Slavný benediktýnský klášter vznikl již v roce 1032.

Cyrilo-metodějská tradice

Sázavský klášter ale není pouze místem, které je vyloženě spjato s tímto světcem. V dobách minulých sloužil jako prostor, kde byla dlouhá léta uchovávána cyrilo-metodějská tradice. Liturgické písně ve staroslověnštině zde zněly ještě dávno po tom, co již tento jazyk nebyl na našem území slyšet. Spatřit zde můžeme i slavnou Sázavskou madonu kárající malého Ježíška. Ve zvonici kostela se nachází tři hvězdy. Pokud je podle pověsti někdo najde, splní se mu jeho tajná i veřejná přání.

Budete se bavit…

I přesto, že pověsti hovoří o klášterech jako o tichých duchovnem naplněných místech, Sázavský klášter se tomuto tvrzení poněkud vymyká. Pořádají se tady totiž pravidelně ukázky již zastaralých řemesel, Květinový svatební den anebo výpravy za starými památkami archeologického charakteru. Na oficiálním webu Sázavského kláštera se dozvíte mnohem více.

Radek Štěpán

Cestování mě baví. V mnohých lokalitách jsem už byl a rád se s vámi podělím o své zážitky.