Na zámku Chyše našel mladý Karel Čapek své první zaměstnání. Možná se i on obdivoval malířskému umění Petra Brandla, který tu zanechal svou stopu

Když pojede z Karlových Varů směrem na Prahu, tak ve vzdálenosti 35 kilometrů narazíte na město Chyše, v němž v roce 1917 působil i spisovatel Karel Čapek. Byl vychovatelem mladého šlechtice Prokopa Lažanského z Bukové, který žil se svou rodinou na zdejším zámku. A protože je ještě září a architektonické pamětihodnosti jsou stále otevřené veřejnosti, pojďme se podívat do historických prostorů zámku Chyše, jenž má rozhodně co nabídnout zvídavým návštěvníkům.

Historie zámku Chyše sahá až do 12. století

O vsi Chyše a tehdy ještě vladyckém sídle se písemné anály zmiňují už na konci 12. století. Hrad pochází z pozdější doby, až ze druhé poloviny 15. století. Během své existence prošel barokní přestavbou, po které v 19. století následovala přestavba v duchu tudorovské gotiky. Tím hrad, respektive zámek získal současnou podobu. Stejně jako i jiné památky se po druhé světové válce stal majetkem československého státu, který do něho usídlil několik státních institucí.

Ty si s péčí o zámek nedělaly těžkou hlavu, takže jeho stav postupně šel od desíti k pěti, až musel být v roce 1967 uzavřen. Naděje mu svitla až v roce 1996, kdy se zámek dostal do soukromých rukou Vladimíra Lažanského a jeho manželky Marcely. V současné době se zámek Chyše za svůj vzhled nemusí vůbec stydět.

Interiér zámku Chyše. Foto autor: Pavel Vlach; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_Chy%C5%A1e_(5).jpg

Co na zámku všechno uvidíte

V září je zámek Chyše ještě stále veřejnosti přístupný – o víkendu od 10 do 17 hodin a ve všední dny od úterý do pátku jsou během dne tři prohlídky. V rámci nich můžete vidět umělecky a architektonicky hodnotné barokně zařízení interiéry, hlavně sál s nástropní malbou Caesarovi přinášejí hlavu Pompeiovu, jejíž autorem je sám český malíř Petr Brandl, jeden z hlavních představitelů vrcholného baroka v Čechách. Toto dílo pochází z let 1698 až 1700.

Nejstarší expozice zámku pochází z konce 90. let minulého století a jmenuje se Karel Čapek a západočeský kraj. Připomíná pobyt mladého Čapka na chyšském zámku, který ho velmi umělecky ovlivnil. Promítl to ho do několika svých děl – Krakatit, Věc Makropulos, Modrá chryzantéma.

Součástí zámeckého areálu je také Zámecký pivovar Chyše z let 1839 až 1841. Výroba piva zde byla obnovena v roce 2006. K zámku patří park, jenž byl založený v 17. století.

Zdroj: chyse.com, https://www.narodni-dum.cz/cz/zamek-a-zamecka-zahrada-chyse/

Zámek Chyše. Náhledové foto autor: Karel Tvrdík; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chyse_zamek_park.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.