Nejvýznamnějším litevským hradem je Trakai na stejnojmenném jezerním ostrově

Když se vydáte z hlavního města Litevské republiky Vilniusu na západ (po silnici A16), tak zhruba po dvaceti osmi kilometrech narazíte na starobylé město Trakai, ve kterém se nachází velmi významná litevská památka – stejnojmenný vodní hrad. Kdo raději než na jih Evropy jezdí na její sever, tak by si tuto pamětihodnost neměl nechat ujít.

Trakai, středisko turistického ruchu

Ve středověku bylo město Trakai sídlem litevských velkoknížat a jedním z nejdůležitějších politických a vojenských měst. S tím je spojena výstavba ostrovního hradu na jednom z ostrovů na jezeře Galves, a to ve druhé polovině 14. století. Kromě tohoto hradu je zde možné navštívit kostely – katolický i pravoslavný a dále typické karaimské domy se třemi okny, které byly stavěny dle lidové tradice „jedno okno pro Boha, jedno pro majitele domu a jedno pro velkoknížete Vytautase“. Zajímavé je Karaimské etnografické muzeum a karaimská synagoga.

Karaimové jsou nábožensko-etnickou židovskou skupinou, která odmítá ústní Tóru a uznává jen Tanach (Starý zákon) a jež nesvětí Chanuku. Pochází z Krymu, její zástupci se ale usadili také v Litvě a v pozdním středověku i jinde v Evropě.

Vedle těchto památek na Trakaiském poloostrově stojí hrad, jenž chránil město před útoky Řádu německých rytířů. Velká část hradu byla zničena v 17. století. Hrad měl celkem sedm věží, z nichž nejlépe zachovaná je jižní. Příkop pak odděloval hrad od města.

Hrad na ostrově Trakai

Dalším zdejším hradem je ten, který stojí na ostrově Trakai v jezeře Galves. Gotickou stavbu hradu zahájil ve 14. století litevský velkokníže Kestutis a dokončil ji jeho syn Vytautas. Ten z města Trakai udělal hlavní město Litvy.

Dlouhá léta sloužil kamenný hrad zdobený červenými cihlami jako královská rezidence a centrum kultury. Je jediným hradem postaveným na ostrově ve východní Evropě a představuje mistrovské dílo středověké obranné architektury. Jeho éra skončila v 17. století během válek s Moskvou, kdy byl hrad vážně poškozen a už nebyl obnoven a začal chátrat.

K jeho rekonstrukci hradu Trakai došlo v 50. letech minulého století, kdy byl přestavěn ve stylu 15. století. V současné době patří k hlavním turistickým lákadlům v této části Litvy.

Hrad Trakai. Foto: Pixabay

Historická expozice muzea hradu Trakai

Hrad Trakai je veřejnosti přístupný od roku 1962. Návštěvníci se zde mohou obdivovat sbírkám užitého umění, které obsahují na 400 000 exponátů. Pravidelně se tu konají vzdělávací programy a každoročně několik dní v srpnu také Dny středověkého umění a řemesel, během nichž se lidé mohou pobavit vystoupeními šermířů, šašků, tanečníků. Zajímavostí akce je ochutnávka elixíru mládí, který je připravován podle starobylé receptury.

Zdroj: https://exploretrakaivilnius.lt/en/manors-and-parks/trakai-island-castle; https://en.wikipedia.org/wiki/Trakai_Island_Castle

Hrad Trakai. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.