Pražský golem – tajemství, které žije dál

Golem

Mezi dnem a nocí panuje v renesanční Praze tajuplné klima. Stíny se táhnou, všude je nebezpečno. Jedním z nejbezbrannějších míst ve městě bylo po staletí židovské ghetto. Rabín Löw se rozhodne vytvořit pro něj obránce. Pražská židovská čtvrť se stává terčem masakrů. K tomu mimořádně zlému dochází 18. dubna 1389.

Nesmyslná omluva, že několik židovských mladíků hodilo kámen po katolickém knězi, vyvolá v ghettu doslova peklo. Pohrdavá reakce katolíků na sebe nenechá dlouho čekat (je zavražděno přes 3000 Židů). Temné zadní cesty židovského města proto horečně hledají ochránce a Jehuda Löw ben Becalel (1525-1609), který se zde usadí a dostane se na post vrchního rabína Českého království, prý vyslechne prosby jednotlivých Židů a takovou bytost skutečně vytvoří.

Strážce Židovského ghetta

Strážce míru má podobu monstra, znepokojivého zvířete z hlíny. Rabi ho oživí pomocí šému, kousku papíru s kouzelnou formulí, který mu vloží do úst, a ovládá ho pomocí základních příkazů. Jednoho dne jej zapomene vyjmout. Je pátek a rabín přednáší ve starobylé synagoze chvalozpěvy. Dovnitř vpadne člověk z ulice a křičí: „Pomoc! Golem v ulicích. Všechno ničí.“ Rabín ho zastaví a zavře hliněné zvíře do starobylé synagogy.

Seznam pohřešovaných nálezů

Dlouho se nikdo neodvážil poodhalit roušku golemova tajemství. První zájemce přichází je v 18. století vrchní pražský rabín Ezechiel. Ten však provádí přípravu v podobě dlouhých modliteb a nechává své studenty pro jistotu zpívat žalmy. Až pak se rozhodne postavit schodiště a vystoupat na půdu – rabín Löw nechal schodiště pro jistotu strhnout. Když se vrátí dolů, je bílý jako stěna a nikdo z něj nemůže dostat ani slovo.

Golem - malý
Foto: Flickr, smokeghost, https://www.flickr.com/photos/botosynthetic/5837348219

Tajemství toho, co viděl nahoře, si s sebou vezme do hrobu. Dalším vetřelcem je Josef Mocker (1835-1899), český projektant, který v roce 1883 předělává synagogu. Ten zakope nálezy na hřbitově! Každopádně není pořízen žádný seznam nálezů, takže nikdo neví, zda narazil na hliněné zvíře, nebo snad na lidské ostatky.

Ukrýval se snad v synagoze nějaký blázen?

Adresu golemovy přítomnosti si nenechal ujít židovský spisovatel Egon Erwin Kisch (1885-1948), který se v roce 1920 rozhodl odhalit pravdu a vydal se do horní místnosti. V případě, že je tam hliněný výtvor rabiho Löwa pohřben, je tam pohřben až do soudného dne. Kdyby mělo být vše vykopáno, Boží dům by se zhroutil!

Další snahu odpovědět na otázky týkající se přítomnosti obránce ghetta vyvinul v roce 1984 analytik Ivan Mackerle (1942-2013). Domnívá se, že tajemný golem mohl být blázen, který se ukrýval v půdních prostorách synagogy. Následně vyleze na její střechu i s georadarem. Klenba uvnitř skladiště každopádně nikde nepřesahuje 40 cm. Není dostatečně velká na to, aby do ní někdo uložil objemné hliněné zvíře, neobjevil zde ani žádné lidské kosti

Zdroje info: praguecityline.cz, prague-stay.com

Náhledové foto: Pxhere