Oravský hrad patří k největším turistickým lákadlům na severním Slovensku

Ve slovenském okrese Dolný Kubín se nachází obec Oravský Podzámok, jejíž vznik je spjatý s Oravským hradem. Ten se tyčí přímo nad obcí na strmé vápencové skále nad řekou Oravou. Vesnice vznikla později než hrad, protože o hradu se dovídáme v písemnostech už ve 13. století, kdežto o obci až ve století šestnáctém. Samotná skála ale byla osídlena již v pravěku.

Oravský hrad a jeho historie

Důvodem výstavby Oravského hradu byly tatarské vpády, které nedaly této krajině pokoj. Starý dřevěný hrádek totiž na obranu nestačil. Vybudovaný byl proto rozsáhlý hradní areál, který dnes čítá na 154 místností (a 754 schodů), jež nesou rysy románského, gotického, renesančního i barokního slohu. Jeho současná podoba pochází z roku 1611 a vtiskl mu ji rod Thurzovců. Ještě před nimi ale Oravský hrad býval královským majetkem. Vlastnil ho mimo jiné i Matyáš Korvín.

Když rod Thurzovců vymřel, střídali se na Oravském hradě různí majitelé. V roce 1800 hrad vyhořel, což byla pro něho docela katastrofa, protože bylo zničeno velké množství vnitřních prostor. Rozsáhlejší rekonstrukce zde ale začala až po druhé světové válce, i když něco málo se už opravovalo na počátku 20. století. Dnes hrad patří mezi nejvýznamnější památky hradního stavitelství na Slovensku.

Dolní, Střední a Horní hrad

Hradní areál Oravského hradu tvoří Dolní, Střední a Horní hrad s paláci, opevněním a věžemi. Zajímavé je zejména propojení tří vstupních bran tunelem, pod nímž jsou podzemní chodby. Hrad byl budován se záměrem nejlepšího zabezpečení proti vpádu nepřátel. Součástí prohlídek je obranný systém, pro který je typický jeden vstup, který zároveň funguje i jako výstup.

Oravský hrad. Foto: Pixabay

Hradní muzeum tu vzniklo již v roce 1868 a od tohoto roku je hrad přístupný veřejnosti. O sto let později byly otevřené další expozice – přírodovědná, etnografická a archeologická. Návštěvníci si mohou prohlédnout hradní kapli svatého Michala, Thurzovský palác s expozicí Klenotnice Oravského hradu, dobového nábytku a renesanční malby evropského významu. V letošním roce byly zpřístupněny kazematy.

Okruhy prohlídek

Na prohlídku Oravského hradu si vyhraďte dostatek času. K vidění tu je Základní okruh a Malý okruh B. Určitě se ale oplatí zaplatit si Velký okruh, který je spojením obou okruhů, takže návštěvníků uvidí vše, co hrad nabízí. Základní okruh se prochází individuálně bez průvodce, do mobilu je možné si stáhnout aplikaci Oravský hrad s nejdůležitějšími informacemi. Prohlídka vám zabere asi hodinu. Za dospělého zaplatíte 9 EUR, za děti do 15 let a důchodce 4,50 EUR. Rodinné vstupné vyjde na 22,50 EUR.

Malý okruh zahrnuje Thurzovský palác, poschodí a kapli svatého Michala a je přístupný bez průvodce. Prohlídka zabere asi půl hodiny. Dospělý si zaplatí vstupné ve výši 7 EUR, děti a důchodci 3,50 EUR. Zde se rodinné vstupné nenabízí.

Zdroj: https://www.oravskemuzeum.sk/expozicie/oravsky-hrad/; https://cs.wikipedia.org/wiki/Oravsk%C3%BD_Podz%C3%A1mok

Náhledové foto: Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.